fbpx

Osakevaihto on käyttökelpoinen järjestely tilanteisiin, joissa yrityskauppa tai omistusrakenteiden muutos halutaan toteuttaa ilman kassan tai lainavarojen käyttämistä ja veroseuraamuksia.

Osakevaihto voi tapahtua täysin ilman rahaa

Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeista osuuden, joka tuottaa yli puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tai jos osakeyhtiöllä jo on yli puolet äänimäärästä, hankkii lisää tämän yhtiön osakkeita. Vastikkeena osakkeet hankkinut yhtiö antaa toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan tai hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Osa vastikkeesta voi olla myös rahaa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa.

Osakevaihtoa ei määritetä nimenomaisesti osakeyhtiölaissa. Yhtiöoikeudellisesti osakevaihto on rinnastettavissa apporttiehdoin tapahtuvaan osakeantiin, jossa siirtyvät osakkeet annetaan kohdeyhtiölle apporttina niiden käyvällä hinnalla siten, että kohdeyhtiön osakkeenomistajat saavat vaihdossa vastikkeena yhtiön uusia liikkeelle laskemia osakkeita ja mahdollisesti osin rahaa.

Osakevaihdon verotus

Osakevaihtoa ei pääsääntöisesti pidetä verotuksessa luovutuksena ja se on mahdollista toteuttaa ilman veroseuraamuksia, jos vaihdossa ei käytetä rahaa. Osakevaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintameno on luovutettujen osakkeiden poistamatta oleva osa hankintamenoa. Jos vastikkeena saadaan osakkeiden sijaan rahaa, pidetään vaihtoa osakkeiden luovutuksena.

Osakevaihtoon liittyy maastapoistumisrajoitus. Jos uusia osakkeita saanut siirtyy asumaan muualle kuin Suomeen alle kolmen vuoden kuluessa osakevaihdosta, osakevaihdossa verottamatta jäänyt luovutusvoitto verotetaan. Se määrä, joka osakevaihdossa ei ole veronalaista tuloa koska sitä ei edellä mainitussa säännössä katsota luovutukseksi, siirretään sen verovuoden tuloksi, jona muutto on tapahtunut.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Mitä osakekaupassa on muistettava?

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen osakekauppaan.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad