fbpx

15.3.2016

Yritystoiminnan sukupolvenvaihdos

Tämä artikkeli on julkaistu  Suomen hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi -lehdessä.

Yritystoiminnan sukupolvenvaihdos on suunnittelua vaativa prosessi, jossa liiketoimintaosaaminen siirretään yritystoiminnan jatkajille ja seuraavalle sukupolvelle.

Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on olennaista, että yrityksissä varaudutaan hyvissä ajoin sukupolvenvaihdoksiin. Keinoja on monia, mutta luovutusvoittoverotuksella sekä perintö- ja lahjaverotuksella on keskeinen merkitys sukupolvenvaihdoskeinojen valinnassa, samoin kuin jatkajan rahoitukseen liittyvillä kysymyksillä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ja kun intressi on suuri, osapuolten on hyvä pyytää Verohallinnolta kirjallinen ennakkoratkaisu yllätysten välttämiseksi.

Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Huojennusta tulee kuitenkin nimenomaisesti pyytää Verohallinnolta. Osa perintö- tai lahjaverosta voidaan jättää maksuun panematta silloin kun:

  1. perintönä tai lahjana on yritys tai vähintään kymmenesosan omistusosuus,
  2. saaja jatkaa yritystoimintaa kyseisessä yrityksessä ja
  3. veron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa.

Mikäli lahjaluovutus on osittain vastikkeellinen ja maksettu vastike on vähintään 50 % käyvästä arvosta, lahjavero voidaan jättää kokonaan maksuunpanematta. Huojennustilanteessa yritys arvostetaan 40 %:n arvoon arvostamislain ja Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Huojennus menetetään, mikäli pääosa yhtiöosuudesta luovutetaan ennen kuin 5 vuotta on kulunut perintö- ja lahjaveron toimittamisesta. Samalla huojennus eli maksuunpanematta jätetty vero määräytyy maksettavaksi korotettuna 20 %:lla.

Opas yrityksen sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdos voi valmistelutoimineen pisimmillään olla vuosien pituinen prosessi, jossa on paljon erilaisia vaiheita ja huomioitavia seikkoja. Lataa avuksi oppaamme, johon on koottu tärkeimmät sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös osakekauppana.
Tuloverolaissa on erityissäännös, jonka perusteella tulo on luovuttajalle verovapaata silloin, kun:

  1. luovutetaan vähintään 10 %:n omistusosuus,
  2. saajana on yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsi, tämän rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli ja
  3. omaisuus on ollut yli 10 vuotta luovuttajan omistuksessa.

Kauppahinnan tulee kuitenkin olla yli 75 % käyvästä arvosta, jottei luovutuksen katsota olevan lahjaluonteinen, sillä silloin ostaja joutuu maksamaan lahjaveroa käyvän hinnan ja vastikkeen välisestä erotuksesta. Osakekaupan lisäksi muita yritysjärjestelykeinoja on mahdollista hyödyntää sukupolvenvaihdoksessa.

Yrittäjän kuoleman jälkeen sukupolvenvaihdos voi tapahtua ainoastaan suoraan perillisaseman kautta tai testamentilla, muita vaihtoehtoja ei enää ole. Näin ollen sukupolvenvaihdosta ja siihen liittyviä keinoja kannattaa alkaa suunnittelemaan hyvissä ajoin.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad