fbpx

19.3.2018

25 000 euron aita

Omakotitaloalueella moni asia naapurissa saattaa ärsyttää. Lainsäädännöllä naapurisuhteisiin puututaan eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa, joka on säädetty vuonna 1920 ja muokattu sittemmin moneen kertaan.

Julkisuudessa on ollut esillä tapaus, jossa naapurit riitelivät hovioikeutta myöten pensasaidasta. Riita on hyvä esimerkki tapauksesta, jossa naapurisopu ei ainakaan parane. Asia olisi pitänyt pystyä selvittämään sovinnollisesti tuomioistuimen ulkopuolella. Vaikka sovintoa ei olisi saatu aikaan, riidan intressi on joka tapauksessa todella pieni ottaen huomioon riski siitä, että voi joutua maksamaan omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Lain mukaan naapuri on oikeutettu poistamaan omalle puolelleen tunkeutuvat oksat ja juuret. Tällainen oikeus on silloin, kun rajanaapuri ei kohtuullisessa ajassa kehotuksen saatuaan hoida itse asiaa. Edellytys toimenpiteisiin ryhtymiselle on lisäksi se, että oksista tai juurista aiheutuu haittaa.

Riidassa oli kyse siitä, että vastaajan marja-aroniapensasaita oli osittain naapurin puolella. Kantaja vaati käräjäoikeudessa, että vastaaja velvoitetaan poistamaan aita. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kanteen mukaisesti poistamaan pensaat ja maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Aita tuli jo tuossa vaiheessa hyvin kalliiksi ja pensasaidan omistaja joutui maksumieheksi.

Vastaaja ei tyytynyt tähän, vaan valitti hovioikeuteen. Hovioikeus päätyi vastakkaiseen lopputulokseen. Hovioikeuden mukaan laista ei voida johtaa vastaajalle oikeudellista velvollisuutta poistaa aitaa naapurin puolelta tai korvata aidan poistamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kanne ei siis perustunut lakiin. Laki mahdollistaa vain sen, että kantaja voi halutessaan poistaa omalle puolelleen tunkeutuvat oksat ja juuret. Kantaja siis hävisi asian.

Oikeudenkäyntikulut tuomioistuin tuomitsi molempien osapuolten itsensä maksettavaksi, vaikka olisi ollut mahdollista tuomita kaikki kulut kantajan piikkiin. Lopputuloksena molemmat siis kärsivät kulunsa vahinkonaan ja tästä kertyi yhteensä n. 25.000 euron kustannukset. Toivottavasti osapuolilla oli oikeusturvavakuutukset kunnossa. Riitaa on mahdollista jatkaa vielä korkeimmassa oikeudessa, mikäli osapuoli saa valitusluvan.

Mikä riidan lopputulos siis oli? Molemmat naapurit menettivät rahaa kulujensa verran. Mahdollisesti aita seisoo edelleen tonttien rajalla, ellei kanteensa hävinnyt osapuoli ole sitten lähtenyt poistamaan oksia omalta puoleltaan. Puutarhanhoidollisesti tai esteettisesti lopputulos ei liene kovin hyvä, ottaen huomioon, että poistamisoikeus koskee vain omalla puolella olevia oksia ja juuria.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad