fbpx

12.9.2022

Arvonmääritys ja verotus sukupolvenvaihdostilanteessa

Sukupolvenvaihdostilanteessa ei useinkaan käytetä yrityksen käypiä arvoja. Verohallinto on antanut ohjeensa arvonmäärityksestä sukupolvenvaihdostilanteissa. Mikäli yhtiön osakkeilla on käyty kauppaa, voidaan arvo sitoa toteutuneisiin kauppoihin. Usein tilanne on se, että yhtiön osakkeilla ei ole käyty riittävästi kauppaa, jotta arvo voitaisiin määritellä kauppojen perusteella. Seuraavassa käsitellään asiaa verottajan ohjeen perusteella.

Yrityksen substanssiarvo

Verottajan ohjeiden mukainen substanssiarvo saadaan, kun yrityksen kaikista varoista vähennetään yrityksen velat. Varat ja velat määritetään viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan. Olennaiset muutokset tilinpäätöksen jälkeen on otettava huomioon. Substanssiarvo määritetään siis hyvin suoraviivaisesti kyseessä olevan yrityksen taseen perusteella.

Yrityksen tuottoarvo

Verottajan ohjeiden mukainen tuottoarvo saadaan laskelmalla kolmen edellisen vuoden tuloksen keskiarvo, joka pääomitetaan 15 % korkokannalla.

Maksuton opas yrityksen sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdos voi valmistelutoimineen pisimmillään olla vuosien pituinen prosessi, jossa on paljon erilaisia vaiheita ja huomioitavia seikkoja. Lataa avuksi oppaamme, johon on koottu tärkeimmät sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat.

Yrityksen arvon määrittäminen

Mikäli tuottoarvo edellä verottajan ohjeen mukaisesti laskettuna on suurempi kuin verottajan ohjeen mukaan laskettu substanssiarvo, on verottajan ohjeen mukainen yrityksen käypä arvo tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo. Mikäli yrityksen substanssiarvo on suurempi kuin yrityksen tuottoarvo, yrityksen arvona pidetään substanssiarvoa.

Sukupolvenvaihdostilanteessa yrityksen arvonmääritys on edellä kerrotuin tavoin hyvin kaavamainen. Arvoon voidaan käytännössä vaikuttaa substanssiarvon osalta esimerkiksi siirtämällä yhtiön taseessa olevia varoja tai velkoja yrityksen ulkopuolelle.

Sukupolvenvaihdoshuojennukset

Sukupolvenvaihdostilanteessa on hyvä muistaa sukupolvenvaihdoshuojennukset. Niillä on edellytysten täyttyessä erittäin suuri merkitys järjestelyn verokustannuksiin.

Laskelmat yrityksen arvosta sukupolvenvaihdostilanteessa sekä sukupolvenvaihdoshuojennuksesta

Sukupolvenvaihdosta harkittaessa muista pyytää meiltä tarjous. Meillä on kiinteähintainen tuote, jossa määritellään yhtiön verottajan ohjeiden mukainen arvo sekä lahjaveroseuraamukset käytettäessä lahjaa ja huojennuksen määrä. Edelleen kokonaisuus sisältää laskelman verovapaasta myyntivoitosta ja alimmasta hinnasta, jolla myynti voidaan toteuttaa. Kokonaisuus sisältää myös laskelman lahjaveronhuojennuksen määrästä sekä siitä seuraavan veron määrästä. Kokonaisuus sisältää vielä omien osakkeiden hankinnan alimman hinnan. Hankinnan osalta sukupolvenvaihdoshuojennusta ei ole saatavissa. Se kuitenkin toisinaan liittyy osana kokonaisuuteen.

Sukupolven­vaihdos­huojennuksen laskeminen palveluna

Laskemme sukupolvenvaihdoshuojennukjsen verottajaa varten kiinteään hintaan. Tutustu tarkemmin ja kysy lisää!

Ennakkoratkaisu

Mikäli suunniteltuun järjestelyyn tai sen arvostukseen tai muihin verotuksellisiin kysymyksiin liittyy epävarmuutta, suosittelemme ennakkoratkaisun pyytämistä verottajalta. Mikäli hakemuksen perusteella verottaja antaa ennakkoratkaisun pyydettyyn kysymykseen ja järjestely toteutetaan ennakkoratkaisun mukaisesti, verottaja on sidottu ennakkoratkaisuun verovelvollisen sitä pyytäessä.

Autamme mielellämme ennakkoratkaisun hankkimisessa sekä sen arvioimisessa, onko ennakkoratkaisulle tarvetta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad