fbpx

13.11.2017

Sukupolvenvaihdos verotuksessa

Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistus siirtyy toiselle sukupolvelle, perheen tai lähisuvun jäsenelle. Toteuttamistapoina sukupolvenvaihdoksessa ovat kauppa tai lahjoitus.

Sukupolvenvaihdokseen liittyviin veroseuraamuksiin voi valmistautua verosuunnittelulla.

Toisin kuin muussa yrityskaupassa, sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista saada verohuojennuksia, kunhan määrätyt ehdot täyttyvät. Huojennusta voi saada sekä yrityksen myyjä että yritystoimintaa jatkava ostaja.

Sukupolvenvaihdos osakekaupalla

Osakekaupassa yritys myydään toiminnan jatkajalle, jolloin myyjä voi saada luovutusvoittoa tekemästään kaupasta. Tästä voitosta tulee maksaa pääomatuloveroa.

Luovutusvoittoa laskettaessa kauppahinnasta vähennetään omaisuuden poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä, tai hankintameno-olettama.

Hankintameno-olettamaa laskettaessa luonnollisen henkilön saamasta luovutushinnasta vähennetään 20%, jos omaisuus on ollut hänen omistuksessaan alle 10 vuotta, tai 40% vähennys kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuoden ajan.

Jos kyseessä on vastikkeetta saatu omaisuus eli lahja, katsotaan hankintamenoksi tällöin perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty arvo.

Maksuton opas yrityksen sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdos voi valmistelutoimineen pisimmillään olla vuosien pituinen prosessi, jossa on paljon erilaisia vaiheita ja huomioitavia seikkoja. Lataa avuksi oppaamme, johon on koottu tärkeimmät sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat.

Luovutusvoitto

Yrityksen osakkeista saatu luovutusvoitto voi kuitenkin sukupolvenvaihdoksessa olla myyjälle täysin verovapaata, jos se täyttää tuloverolain mukaiset ehdot.

Jokaisen kolmesta edellytyksestä tulee täyttyä verovapauden saavuttamiseksi.

Edellytyksenä luovutusvoiton verovapaudelle on, että

  1. kaupassa luovutetaan yrityksen osakkeita vähintään kymmenen prosentin omistusoikeuden edestä
  2. luovuttaja tai hänelle omaisuuden lahjoittanut henkilö on omistanut sen yli 10 vuoden ajan
  3. ostajan tulee olla luovuttajan lähisukulainen, eli yrityksen luovuttajan lapsi tai tämän rintaperillinen, sisko, veli, sisko- tai velipuoli, joko yksin tai puolisoineen ostaessaan yrityksen yhdessä.

Milloin kyseessä on lahjanluonteinen kauppa?

Sukupolvenvaihdoksessa voi tulla kyseeseen tilanne, jossa yrityksen osakkeet myydään jatkajalle alle käyvän arvon, eli todennäköisen hinnan, jos kaupan osapuolet olisivat toisistaan riippumattomia.

Lähtökohtaisesti, jos omaisuus luovutetaan hintaan, joka on enintään ¾ yrityksen käyvästä arvosta, katsotaan tuolloin kyseessä olevan lahjanluonteinen kauppa, josta ostaja joutuu maksamaan lahjaveroa.

Lahjaveron huojennus

Lahjaveroa on mahdollista huojentaa joko osittain tai kokonaan, jolloin lahjavero voidaan jättää maksuun panematta perintö- ja lahjeverolain mukaisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Yrityksen jatkajan ei tarvitse olla lähisukulainen. Edellytyksenä on, että veronalaiseen lahjaan sisältyy yritys tai sen osa, ja luovutuksen saaja jatkaa yritystoimintaa ko. yrityksessä. Lisäksi määrätyn lahjaveron osuus eli huojennettavan veron määrän tulee olla yli 850€.

Jos yrityksen jatkaja eli luovutuksen saaja maksaa kauppahintana yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta on hän oikeutettu saamaan täyden huojennuksen lahjaverosta.

Huojennusta koskeva pyyntö tulee esittää Verohallinnolle ennen kuin lahjaverotus toimitetaan. Huomioida kannattaa, että yrityksen ostajan ei tule luovuttaa pääosaa osakkeista eteenpäin viiteen vuoteen, tai muutoin saatu huojennus menetetään. Toisin sanoen huojennusehtojen täyttyessä sukupolvenvaihdoksen ollessa kyseessä vastikkeena kaupasta riittää yli 50% käyvästä arvosta, jotta ostaja välttyy lahjaverolta. Jos lisäksi sukupolvenvaihdos tapahtuu myymällä yritys lähisukulaiselle, voidaan välttyä maksamasta sekä luovutusvoitto- että lahjaveroa.

Sukupolven­vaihdos­huojennuksen laskeminen 800 € + alv.

Tutustu sukupolvenvaihdoshuojennuksen palveluumme. Tutustu tarkemmin ja kysy lisää.

Peritty yritys

Sukupolvenvaihdos voi tapahtua myös tilanteessa, jolloin aiempi yrittäjä on kuollut ja yritys peritään.

Osittaista sukupolvenvaihdoshuojennusta voi saada myös perintöverotuksessa määrättyjen ehtojen täyttyessä.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu voi tuoda monia etuja verotuksessa. Sukupolvenvaihdoksen aloittaminen hyvissä ajoin parantaa mahdollisuuksia hyödyntää verosuunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad