fbpx

15.8.2015

Etämyynti kuluttajakaupassa

Tämä artikkeli on julkaistu Pohjois-Karjalan Yrittäjien lehdessä, Neuvokkaassa.

EU:n direktiivi (2011/83/EY) johti kuluttajansuojalain (KSL) etämyyntisäännöksien muuttumiseen 13.6.2014 alkaen.

Etämyynti

Etämyyntisopimus on etämyyntiä varten luodussa järjestelmässä tehtävä kulutushyödykesopimus, joka tehdään ilman, että osapuolet (elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja) ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä (puhelinta, postia, tv:tä, tietoverkkoa tai muuta vastaavaa välinettä). Etämyyntiä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa sopimus tehdään etänä ja tuote noudetaan myymälästä.

Kuluttajalle annettavat tiedot, peruuttamislomake ja tilausvahvistus

Ennen sopimuksen tekemistä on annettava tai asetettava saataville selkeästi tiedot, jotka koskevat muun muassa elinkeinonharjoittajan nimeä ja osoitetta, kokonaishintaa, tiedot kokonaishintaan sisältymättömistä toimituskuluista ja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt. Lisäksi on annettava tarvittaessa tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista. Ks. kaikki annettavat tiedot KSL 6 luvun 9 ja 10 §.

Jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, lisäksi on annettava tai asetettava saataville peruuttamislomake ja -ohje. Mallit peruuttamislomakkeesta sekä -ohjeesta ovat saatavilla oikeusministeriön asetuksesta (110/2014), jonka löytää esimerkiksi osoitteen www.finlex.fi kautta.

Tilausvahvistus tehdystä sopimuksesta täytyy toimittaa kuluttajalle viimeistään tavaran luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen tekemisestä, tavaran vastaanottamisesta tai jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Ennen peruuttamisilmoitukseksi riitti pelkkä tavaran palauttaminen elinkeinonharjoittajalle, nykyään kuluttajan tulee ilmoittaa päätöksestään peruuttaa sopimus.

Ellei elinkeinonharjoittaja ole antanut kuluttajalle tietoa peruttamisoikeuden käyttämisestä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä tai 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut asianmukaiset tiedot.

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta muun muassa silloin, jos tavara on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti. Ks. kaikki rajoitukset KSL 6 luvun 16 §. Peruuttamisoikeutta ei voi rajoittaa esimerkiksi sillä perusteella, että tavara on alennuksessa.

Seuraukset peruuttamisesta

Kuluttajan on palautettava tavara viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole sitoutunut maksamaan palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia, kuluttajan tulee maksaa nämä itse. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole kuitenkaan ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut kuluttajalle siitä, että kuluttajan itsensä on vastattava palautuskustannuksista, ei kuluttajan tarvitse maksaa palautuskustannuksia.

Elinkeinonharjoittajan on viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava tavaran tai muun suorituksen toimittamisesta aiheutuneet kulut edullisimman vakiotoimitustavan mukaisesti. Elinkeinonharjoittaja voi pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes on saanut tavaran takaisin tai kuluttaja on esimerkiksi kuitilla osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad