fbpx

31.5.2017

Kiinteistönvälittäjän vastuusta

Tämä artikkeli on julkaistu Omakoti-lehdessä.

Yksityishenkilöt hyödyntävät asunnon ostossa ja myynnissä yleensä kiinteistönvälittäjän palveluita. Erityisesti myyjät turvautuvat välittäjän apuun määrittelemään myyntihintaa, tekemään kauppakirjan ja hankkimaan tärkeitä asiakirjoja. Kiinteistönvälittäjä voi olla joko yksityinen elinkeinoharjoittelija tai yritys, joka tulee olla rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi. Kiinteistönvälittäjän tulee aina noudattaa hyvää välitystapaa.

Myyjän kannattaa muistaa, että vaikka välittäjää käytetään, vastuu kaupan kohteesta ei siirry välittäjälle. Myyjällä on edelleen vastuu kiinteistöstä tai asunnosta ostajaa kohtaan. Myyjä on vastuussa myös välittäjän antamista tiedoista. Jotta ongelmat vältetään, myyjän pitää olla tarkkana siitä, että välittäjällä on kaikki tarpeelliset ja oikeat tiedot myyntikohteesta. Tämä edellyttää myyjältä aktiivisuutta. Ostajalle ei saa jäädä virheellistä tai harhaanjohtavaa kuvaa myyntikohteesta. Mikäli näin tapahtuu, ostajalle saattaa tulla oikeus hinnanalennukseen, myyjä saattaa joutua korvausvastuuseen tai isompien virheiden ilmettäessä koko kauppa saatetaan purkaa. Välittäjällä säilyy toki vastuu huolimattomasta toiminnastaan, sekä myyjää että ostajaa kohtaan. Välittäjä ei kuitenkaan ole vastuussa sellaisesta vahingosta, jonka osalta hän ei ole toiminut tuottamuksellisesti.

Välittäjän velvollisuus on antaa ostajalle kaikki olennaiset tiedot myyntikohteesta. Jos välittäjä epäilee myyjän antamia tietoja, nämä pitäisi tarkistaa. Mikäli jotain jää selvittämättä, ostajaa täytyy informoida.

Opas: Asuntokaupan virhetilanteet

Asuntokaupoissa on kyse isoista asioista, mutta toisinaan kaupan kohde ei vastaakaan odotuksia. Miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia ja milloin ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä?

Mikäli välittäjä toimii virheellisesti tai huolimattomasti, ostajalla saattaa olla oikeus saada vahingonkorvausta välittäjältä. Ostajalla saattaa olla oikeus korvaukseen, vaikka hän ei olekaan myyntitoimeksiannon varsinainen osapuoli.

Jos välittäjä aiheuttaa vahinkoa myyjälle, myyjällä saattaa olla oikeus korvaukseen. Lisäksi myyjällä on oikeus saada välityspalkkiota alennettua tai poistettua kokonaan.  Korvaukseen oikeuttava tilanne saattaa syntyä esim. silloin, jos välittäjä ei ole antanut kaikkia myyjän kertomia tietoja ostajalle ja tämän johdosta myyjä joutuu korvausvastuuseen ostajaa kohtaan.

Kiinteistönvälittäjä on joutunut vastuuseen esimerkiksi tilanteessa, jossa ostajalle ei ollut näytetty asiakirjaa, joka käsitteli asunto-osakeyhtiön korjauskustannuksia ja niiden laajuutta. Tapauksessa tuomioistuin katsoi että ostaja ei todennäköisesti olisi tehnyt ostotarjousta, jos olisi ollut tietoinen tulevan julkisivuremontin laajuudesta, ja että kiinteistönvälittäjän olisi ainakin pitänyt korostaa ostajalle tämän puuttuvan asiakirjan tärkeyttä. Välittäjän velvollisuus oli varmistaa että ostajalla oli kaikki tarvittava tieto ostokohteesta ja myyjä ei ollut tässä tapauksessa toiminut huolimattomasti. Ostaja kuitenkin vaati hinnanalennusta eli myyjä kärsi taloudellista vahinkoa. Välitysliike jäi korvausvastuuseen myyjää kohtaan.

Välittäjä ja myyjä voivat myös joutua yhteisvastuuseen vahingonkorvauksista, jos molemmat ovat toimineet virheellisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerron mielelläni lisää kiinteistöoikeuden palveluistamme.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad