fbpx

Kiinteistön kaupan tulee täyttää tietyt vähimmäisehdot ollakseen juridisesti pätevä.

Kiinteistön kauppakirjan vähimmäissisältö

Kauppakirjassa tulee ensinnäkin yksilöidä luovutettava kiinteistö sekä sopijaosapuolet. Tämä tarkoittaa kiinteistö- ja henkilötunnusten sisällyttämistä kauppakirjaan.

Tämän lisäksi tulee mainita myös luovutustarkoitus sekä peruste, jonka avulla kauppahinta voidaan määrittää. Näiden vähimmäisehtojen puuttuessa kauppaa ei ole lainkaan syntynyt.

Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa. Kaupanvahvistajaa ei välttämättä tarvita, jos kauppakirja allekirjoitetaan Maanmittauslaitoksen sähköisessä palvelussa.

Vain kauppakirjaan merkitty hinta on sitova. Täytyy muistaa, että lain mukaan myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kauppahintaa kuin mitä on merkitty kauppakirjaan. Myyjän ei siis pidä suostua siihen, että osa kauppahintaa maksettaisiin ns. mustana kauppahintana kauppakirjan ulkopuolella.

Kiinteistön kauppakirjojen laadinta

Tarjoamme kiinteistön asuinkiinteistön tai asunto-osakkeen kauppakirjan laatimisen kiinteähintaisena palveluna

Lykkäävät ja purkavat ehdot kiinteistön kauppakirjassa

Kaupassa voidaan sopia erilaisista lykkäävistä ja purkavista ehdoista. Tällaiset ehdot täytyy ottaa kirjallisesti mukaan kauppakirjaan, jotta ehto olisi pätevä.

Lykkäävä ehto tarkoittaa, että myyjä pidättää itselleen omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes jokin tietty ehto on toteutunut (esim. kauppahinta maksettu).

Purkava ehto tarkoittaa, että osapuolet voivat purkaa kaupan jollakin muulla kuin maakaaressa tarkoitetulla perusteella.

Myyjän vastuunrajoitukset tulee yksilöidä tarkasti

Myyjän vastuuta kiinteistöstä voidaan rajoittaa kauppakirjassa erilaisin lausekkein. Tällaisten vastuunrajoitusten muotoiluun on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota. Ehdon täytyy olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se sitoo ostajaa.

Tyypillistä on, että myyjä haluaa rajata vastuuta kiinteistöllä sijaitsevien käytettyjen rakennusten virheiden osalta. Tällöin tärkeää on yksilöidä kauppakirjaan tarkasti ne yksittäiset rakennukset sekä virhetyypit, joiden kohdalla myyjän vastuu on rajoitettua. Liian yleisluontoiset lausekkeet jäävät vaille oikeusvaikutuksia.

Kauppakirjassa kielletyt ehdot

Lakiin on lisäksi otettu ehtoja, joita kauppakirjaan ei voida lainkaan pätevästi sisällyttää. Näillä ehdoilla pyritään suojaamaan ostajaa sopimattomilta ja myyjän vastuuta liikaa rajoittavilta, kohtuuttomilta ehdoilta.

Ehdottomasti kiellettyjä ovat kaikki sellaiset ehdot, jotka pyrkivät rajoittamaan ostajan määräämisvaltaa kiinteistöä kohtaan laajemmin kuin laissa säännellään.

Tämän lisäksi myyjän vastuuta on nähty aiheelliseksi säännellä ankarammaksi tiettyjen kauppakirjan ehtojen osalta, jos hän on kiinteistöalan ammattilainen.

Entä esisopimus?

Ennen varsinaista kiinteistön kauppaa tehtävään esisopimukseen sovelletaan samoja muotomääräyksiä kuin varsinaiseen kauppakirjaankin. Jotta sopimus olisi pätevä, on määrämuotoa noudatettava. Lue lisää esisopimuksesta artikkelistamme.

Avustamme sekä kauppakirjojen sekä esisopimusten tekemisessä.

Onko kiinteistössä tai huoneistossa virhe?

Laadimme muistilistat ostajalle ja myyjälle riitatilanteiden ehkäisemiseksi. Muistilistan avulla pystyt valitsemaan oikeat askeleet saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Suunnitteletko kiinteistön kauppaa?

Kiinteistöoikeuden asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kaikissa kysymyksissä. Ota yhteyttä!

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad