fbpx

Kauppakirjojen laatiminen huolella on tärkeää, jotta jälkikäteen voidaan todentaa, mitä on sovittu ja jotta tulkintaerimielisyyksiä ei tulisi. Uuden asunnon kaupassa kaikesta ei ole mahdollista sopia vapaasti, vaan monesta asiasta säädetään pakottavasti.

Uuden asunnon kaupalla tarkoitetaan perustajaosakkaan suorittamaa myyntiä, kun asunto myydään ensimmäistä kertaa taikka elinkeinonharjoittajan suorittamaa myyntiä uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan parannustyön jälkeen.  

Sisältö jatkuu tiiminoston jälkeen.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Kauppakirjat ja muut asiakirjat

Jotta kauppasopimus sitoisi ostajaa on se tehtävä kirjallisesti. Sopimus ei ole sitova myöskään ennen kuin perustajaosakas on asettanut vakuuden osakeyhtiön ja osakkaiden hyväksi. Vakuuden tarkoituksena on ensisijaisesti, että mahdolliset rakennusaikaiset virheet yhtiön vastuulla saadaan korjattua. Toissijaisesti vakuus on voimassa osakkeenomistajan hyväksi.

Kauppasopimuksesta on käytävä ilmi ainakin:

 • kaupan kohde
 • myyjä ja ostaja;
 • kauppahinta ja velaton hinta, jos se poikkeaa kauppahinnasta, kauppahintojen maksutilin tunnistetiedot sekä kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksuehdot;
 • asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai arvio niistä;
 • ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista sekä tieto turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja säilytyspaikan osoitteesta;
 • yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi otettujen vakuuksien lajit ja määrät;
 • ajankohta, jolloin vakuus vapautuu ilman ostajan suostumusta, ja miten ostajan tulee toimia halutessaan estää vakuuden vapautumisen;
 • ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija;
 • myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus sekä selvitys virheestä ilmoittamista koskevista asuntokauppalain 4 luvun 18 ja 19 §:n säännöksistä.

Osaketta ostavalla on oikeus saada tieto turva-asiakirjoista eli asunto-osakeyhtiötä ja rakentamisvaihetta koskevista asiakirjoista. Näihin voi olla syytä tutustua huolellisesti.

Kiinteistön kauppakirjojen laadinta

Tarjoamme kiinteistön asuinkiinteistön tai asunto-osakkeen kauppakirjan laatimisen kiinteähintaisena palveluna

Kauppahinta ja ennen kauppaa suoritettavat maksut

Myyjä voi vaatia ostajalta ennen kauppaa suoritettavaksi varausmaksun, käsirahan tai vakiokorvauksen. Jos kauppa jää syntymättä, myyjän on palautettava varausmaksu. Sen sijaan käsirahan tai vakiokorvauksen myyjä saa pitää, jos kauppa peruuntuu ostajan syystä. Käsirahalle ja vakiokorvaukselle on neljän prosentin yläraja kauppahinnasta, eikä myyjä voi vaatia tämän enempää.

Sekä käsiraha että varausmaksu lasketaan kauppahintaan.

Riitatilanteet uuden asunnon kaupassa

Uuden asunnon kauppa tapahtuu joko asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaan toimesta tai elinkeinonharjoittajan myydessä asunnon ensi kertaa otettavaksi käyttöön.

Uudessa asunnossa on laatuvirhe muun muassa silloin, jos se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi tai jos sen ominaisuuksista aiheutuu haittaa terveydelle. Laatuvirheestä on myös kyse, jos, rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti. Virheestä on kyse myös, jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Muistilista uuden asunnon ostajalle ja myyjälle

Laadimme muistilistat kiinteistön ostajalle ja myyjälle riitatilanteiden ehkäisemiseksi. Muistilistan avulla pystyt valitsemaan oikeat askeleet saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.

Ostamassa tai myymässä uutta asuntoa?

Asuntokauppoihin erikoistunut tiimimme auttaa kaikissa kysymyksissä ja asiakirjojen laadinnassa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad