fbpx

3.10.2017

Miten puuttua häiriköivän naapurin toimintaan?

Hankala naapuri saattaa piinata sekä kerros-, rivi- että omakotitaloasujaa. Naapuri saattaa metelöidä yötä myöten tai viettää muuten häiritsevää elämää. Toki sekin on mahdollista, että häirintä yltyy henkilökohtaiseksi ja naapuri esimerkiksi solvaa tai kiusantekomielessä tarkkailee naapuriaan.

Mitä häirinnälle voi tehdä?

Asunto-osakeyhtiössä toimintaan on huomattavasti helpompi puuttua kuin omakotitaloalueella. Asia tulee saattaa hallituksen tietoon ja käsitellä yhtiökokouksessa. Mikäli kyseessä on vuokra-asunto, osakkeenomistajaa tulee informoida tilanteesta, jotta osakkeenomistaja voi puuttua tilanteeseen varoituksella ja tarvittaessa saattaa häätöasian vireille.

Yhtiökokous voi ryhtyä hallintaanottomenettelyyn, oli häiritsijä sitten vuokralainen tai osakkeenomistaja. Hallintaanoton perusteena voi olla esimerkiksi se, että osakehuoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai muille osakkeenomistajille aiheutuu tästä haittaa. Lisäksi hallintaanotto on mahdollinen, mikäli huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai vuokralainen ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen. Ennen hallintaanottopäätöstä sekä vuokralaista että osakkeenomistajaa tulee varoittaa. Hallintaanotto on mahdollista tehdä enintään kolmen vuoden ajaksi. Mikäli osakkeenomistaja riitauttaa hallintaanoton, asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Tärkeä osa todistelua ovat naapurien kertomukset häirikön toiminnasta.

Omakotitalossa naapurin häiritsevään elämään on hankalampi puuttua. Omalla kiinteistöllä voi pitkälti toimia niin kuin parhaaksi katsoo. Viime kädessä häirintään puuttua poliisitutkinnalla, mikäli naapurin menettely täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Toki häirintä saattaa jatkua jopa mahdollisen vankilatuomion jälkeen eli valitettavasti todellisuudessa ainoa tehokas tapa päästä häirinnästä eroon on muuttaa muualle.

Oikeustapauksia naapurihäirinnästä

Vuonna 2014 Varsinais-Suomen käräjäoikeus on antanut tuomiot kahdessa mielenkiintoisessa naapuriasiassa. Molemmissa oli kyse omakotitaloista. Ensimmäinen tapaus oli suhteellisen vakava, jossa naapurien henki ja terveys olivat vaarassa. Häirikkö huusi solvauksia, rikkoi postilaatikon ja heitteli mutapaakkuja naapurinsa autoa, taloa ja asukasta kohti. Häirintä huipentui siihen, että mies juoksi kirveen kanssa naapurinsa perässä. Mies myös huusi yöllä naapuriensa ikkunan alla solvauksia ja huudatti siimaleikkuria. Asiaa käsiteltiin sovittelutoimistossa ja loppujen lopuksi häirinnän kohteeksi joutuneet hakivat lähestymiskiellon. Häirikkö ei piitannut aikaansaadusta sopimuksesta tai lähestymiskiellosta, vaan jatkoi toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi häirikön reilun vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen sekä 30 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Tuomio koski yhteensä kahdeksaa eri rikosta, joista vakavin oli laiton uhkaus. Tuomittu joutui korvaamaan yhteensä 2.600 euroa vahingonkorvauksia.

Toisessa tapauksessa oli kyse hieman lievemmästä tapauksesta, toki tämäkin aiheutti naapureille suurta haittaa. Häirikkö huuteli naapureilleen solvauksia ja piti kovaa meteliä. Häirikkö muun muassa huudatti autoaan, moottoripyöräänsä, ruohonleikkuriaan ja moottorisahaansa häiritsemistarkoituksessa. Todisteena olleelta äänitteeltä ilmeni, että esimerkiksi ruohonleikkuri oli paikallaan ja naapuri tankkasi sen kahdesti häiritsevän käytön aikana. Käräjäoikeus tuomitsi miehen kotirauhan rikkomisesta, kahdesta kunnianloukkauksesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta sakkoihin sekä maksamaan vahingonkorvausta kärsimyksestä 1.500 euroa kummallekin sekä oikeudenkäyntikuluja 4.300 euroa.

Naapurisopuasiat ovat joskus hankalia. Ensisijaisesti kannattaa pyrkiä tulemaan toimeen hankalan naapurin kanssa. Viime kädessä tulee ryhtyä häätö- tai hallintaanottomenettelyyn taikka viedä asiaa eteenpäin poliisitutkintaan.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad