fbpx

31.5.2016

Lindblad & Co Outokummun kaupungin neuvonantajana Outokummun Energian myynnissä

Outokummun Energia Oy julkistus 2016 05 30 013_2Outokummun Energia Oy:n omistus on jakautumassa kolmeen. Köyliön–Säkylän Sähkö Oy ja Kuoreveden Sähkö Oy ovat tarjoutuneet ostamaan Outokummun Energia Oy:n sähkö- ja verkkoliiketoiminnot ja Vapo Oy on tarjoutunut ostamaan lämpöliiketoiminnan. Kaupasta on neuvoteltu esisopimus.

Asianajotoimisto Lindblad & Co on ollut mukana myyntiprosessissa suunnitteluvaiheesta lähtien. Lindblad & Co suoritti Outokummun Energia Oy:n arvonmäärityksen vuonna 2014.

Outokummun kaupunki valitsi 2015 Lindblad & Co:n neuvonantajakseen myytäessä Outokummun Energia Oy:n osakekantaa huutokauppaprosessilla.

Myyntiaikeiden julkistamisen tuloksena kaupunki sai useita kiinnostuneita yhteydenottoja. Outokummun kaupunki tiedotti tarjouskilpailussa mukana olleita oman tarjouksen menestymisestä ja antoi tilaisuuden tarkistaa tarjoustaan. Lindblad & Co Oy suoritti Legal Due Diligencen Outokummun Energiasta. Raportti annettiin tarjouskilpailuissa mukana olleille tahoille salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Alustavan tarjouksen tehneet tahot pääsivät myös tekemään oman tarkastuksensa Outokummun Energiasta. Tarkentavia neuvotteluita käytiin neljän tahon kanssa.

Lopullisten tarjousten pohjalta käytiin neuvotteluja tavoitteena esisopimus. Esisopimuksessa sovittiin vajaan 26 miljoonan euron kauppahinnasta.

Outokummun Energia Oy julkistus 2016 05 30 003Outokummun Energia Oy jakautuu esisopimuksen mukaan kolmeen uuteen yhtiöön: ”Outokummun Lämpö Oy”:öön siirretään Outokummun Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminta, ”Outokummun Energia Oy”:öön siirretään Outokummun Energia Oy:n sähkö- ja verkkoliiketoiminnot ja ”Outokumpu Invest Oy”:öön Outokummun Energia Oy:n omistamat Kaakon Energia Oy:n osakkeet. Outokumpu Invest Oy jää Outokummun kaupungille.

Neuvoteltu esisopimus vaatii Outokummun kaupunginhallituksen ja –valtuuston hyväksynnät.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad