fbpx

12.11.2021

Sote-uudistus vaatii uudenlaista hankintaosaamista

Tähänkään mennessä ei ole ollut mitenkään epätavallista, että julkisiin hankintoihin liittyviä asioita on ratkaistu markkinatuomioistuimessa. Kun hyvinvointialueet Sote-uudistuksen mukaisesti aloittavat toimintansa, hankintoja koskeva sääntely monimutkaistuu. Hankintalain mukaisen tarjouspyynnön tekeminen ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen laatiminen vaativat yhä pidemmälle menevää osaamista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki sisältää yksityistä palveluntuottajaa koskevia vaatimuksia, jotka ovat osittain päällekkäisiä hankintalain kanssa. Valitettavasti ylisääntely ei kokemuksen mukaan selkeytä asioita, vaan lisää tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi yksityisen palveluntuottajan vastuu alihankkijoista kiristyy.

Palvelujen tuottaja on tulevaisuudessa vahvemmin julkinen sektori. Yritysten osallistuminen palvelujen tuottamiseen on tehty vaikeammaksi. Hankittavien palvelujen on oltava muun muassa laajuudeltaan sellaisia, että hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa toteuttamisesta myös hankittavien palvelujen osalta. Tämä vähentää mahdollisuuksia hankkia laajoja, toimivia palvelukokonaisuuksia ja saattaa myös vähentää halua tehdä palveluhankintoja.

Suuri merkitys tulee olemaan hyvinvointialueen tarjouspyynnöillä, joiden laatimisessa pitäisi pystyä välttämään tulkinnanvaraisuudet. Vastaavasti yritysten tulee tiedostaa palveluntuottajille asetetut vaatimukset ja vastuut tarjousta laatiessaan.

Hyvinvointialueiden tarpeisiin hankintoja tekevät kunnat ja kuntayhtymät ovat jo perehtyneet uuteen lainsäädäntöön ja palvelusopimusten siirtoon liittyviin kysymyksiin. Sen sijaan yritykset, erityisesti pienet ja keskisuuret, ovat reagoineet tulevaan muutokseen hitaasti.

Sote-uudistus antaa hyvinvointialueille ja yrityksille toki myös mahdollisuuden miettiä uusia yhteistyömuotoja. Toivottavasti tähän löytyy yhteistä tahtoa.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaan ja Karjalaisen mielipidepalstalla.

Kirjoittaja: varatuomari Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad