fbpx

12.12.2012

Oikeusministeriö on avannut uuden verkkopalvelun kansalaisaloitteiden tekemiseksi

Oikeusministeriö on avannut uuden verkkopalvelun kansalaisaloitteiden tekemiseksi

Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi on avattu 1. joulukuuta 2012.

Palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Kannatusilmoituksia voi kerätä myös sellaisiin aloitteisiin, joiden keräys on aloitettu jo muissa verkkopalveluissa tai paperilomakkeella. Jatkossa palveluun tulee mahdollisuus myös kuntalaisaloitteen tekemiselle.

Oikeusministeriö tarkastaa, että kansalaisten jättämissä aloitteissa on tarvittavat tiedot ja ettei aloite sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Tämän jälkeen aloitteelle voi kerätä kannatusilmoituksia. Kansalaisaloitteiden tekemistä koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa (Facebook).

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään sähköisesti tietoverkossa tai paperilla. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa.

Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilivarmenteen käyttöä.

www.kansalaisaloite.fi

www.facebook.com/aloite

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad