fbpx

Yleensä työsuhteissa ilmenevät ongelmat voidaan ratkaista neuvottelemalla tai niitä käsitellään riita-asioina. Kuitenkin tietyt teot tai laiminlyönnit on katsottu niin moitittaviksi, että ne on säädetty rangaistaviksi. Tällöin niitä käsitellään oikeudessa rikosasioina, joista pääsääntöisesti voidaan tuomita sakkoa tai lyhyitä vankeusrangaistuksia.

Työrikoksia ovat muun muassa:

Työturvallisuusrikos, jossa työnantaja tai tämän edustaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tahallaan tai huolimattomuudesta taikka laiminlyö työturvallisuusmääräysten mukaisen puutteellisen korjaamisen ja valvomisen. Tämä voi esimerkiksi tulla esille, jos työnantaja ei valvo työntekijöidensä laitteiden käyttöä ja siitä aiheutuu vaaraa. Lisäksi on mahdollista, että työnantajaa syytetään esimerkiksi vammantuottamuksesta.

Työaikasuojelurikoksessa työnantaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö työaikakirjanpidon tai menettelee työaikalain tai vuosilomalain vastaisesti työsuojeluviranomaiselta saadusta kehtouksesta huolimatta. 

Työsyrjintä. Jos työnantaja syrjii työntekijää tai työnhakijaa esimerkiksi rodun, sukupuolen tai etnisen alkuperän vuoksi. Lue lisää työsyrjinnästä (linkki palvelukuvaukseen). Lisäksi, jos työnantaja käyttää hyväkseen työntekijän tai -hakijan epäedullista asemaa, esimerkiksi taloudellista asemaa, ja asettaa tälle epäedullisia työehtoja, on rikoksena kiskonnantapainen työsyrjintä.

Työntekijöillä on järjestäytymisvapaus. Jos työnantaja tai työntekijä yrittää estää laillisen ammatillisen tai poliittisen yhdistyksen muodostamisen on kyseessä työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ottaa palvelukseen tai pitää palveluksessa ulkomaalaisen, jolla ei ole työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa, on tuomittava luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tuomitaan myös urakan tai aliurakan antaja tai työn teettäjä taikka heidän edustajansa, joka laiminlyö varmistautua siitä, että sen ulkomaiselle yritykselle antamassa urakointi- tai aliurakointityössä taikka ulkomaisen yrityksen sen käyttöön asettamana vuokratyövoimana työskentelevillä ulkomaalaisilla työntekijöillä on työntekijän oleskelulupa tai muu työntekoon Suomessa oikeuttava lupa.

Rangaistavaksi säädetystä työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Lindblad on tukenasi työrikosasioissa

Autamme sekä rikoksen uhreja että tarjoamme syytetyille ammattitaitoisen puolustuksen.

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad