fbpx

18.7.2016

Puitesopimus: mikä se on ja mihin tarkoitukseen se kannattaa laatia?

Puitesopimukseen sovelletaan, kuten muihinkin sopimuksiin, yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Vaikka sopimuksen muoto on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen, on kirjallinen sopimus aina paras vaihtoehto.

Puitesopimus on tietynlainen sopimus osapuolten väliseen suhteeseen sovellettavista vakioehdoista. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan valmiiksi neuvoteltuja sopimusehtokokoelmia muissa myöhemmissä sopimuksissaan. Tärkeimpinä puitesopimuksina voidaan pitää työehtosopimuksia. Kyse voi myös olla siitä, miten jokin tietty palvelu kehitetään yhteistyössä ja mitkä yhteistyön reunaehdot ovat.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Puitesopimuksen sisältö

Koska puitesopimusta voidaan käyttää moneen eri tilanteeseen ja monien eri tahojen yhteistyön pohjaksi, sisältö vaihtelee laajalti.

Puitesopimus on aina syytä räätälöidä tilanteeseen sopivaksi, mutta sen olisi hyvä sisältää ainakin seuraavat asiat:

 1. osapuolten tiedot
 2. tausta ja tarkoitus
 3. sopimuksen kesto
 4. sopimuksen sisältö, eli mahdollisen hankinnan kohde kohteet sekä niiden hinnoittelu
 5. jos tavaroita toimitetaan, niiden toimitusehdot
 6. vastuuhenkilöt ja valvonta
 7. osapuolten vastuut ja velvollisuudet
 8. irtisanomisoikeus
 9. salassapito ja vahingonkorvaus
 10. sopimussakkosäännöt
 11. sopimukseen sovellettava laki ja riidanratkaisu

Hyvä puitesopimus ei ole liian yksityiskohtainen

Puitesopimusta laadittaessa voi jättää tietyt yksityiskohdat, esimerkiksi tavaroiden hankkimisesta, avoimeksi. Tällöin kannattaa kuitenkin aina tehdä siitä erillinen yksilöity hankintasopimus, mihin liitetään puitesopimus.

Tällä tavoin minimoi riskin siitä, että puitesopimus jää liian tulkinnanvaraisena sitovaksi.

Sopimusten laadinta tai tarkistaminen palveluna

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

Tulkintajärjestys ratkaiseen ristiriidat

Jos on monta sopimusta rinnakkain voimassa, on vaarana, että niihin jää sisällöllisiä ristiriitoja. Tämä ongelma voidaan ratkaista määrittämällä eri sopimusten ja asiakirjojen tulkintajärjestys.

Autamme puitesopimuksen laadinnassa. Annamme myös palautetta valmiiseen sopimusluonnokseen.

Tutustu yritysten välisiin sopimuksiin liittyviin lakimiespalveluihin tästä ›

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad