fbpx

20.2.2019

Lindblad asiantuntijana mukana AccessPointin yrityskaupassa

Secon Systems Oy:n osakkeiden osto toteutui hallitusti Lindbladin avustuksella. Sitä edeltävä due diligence -tarkastus antoi AccessPointille tarvittavan ymmärryksen ostopäätöksen tueksi. 

Juridinen apu ostoprosessin eri vaiheissa

AccessPoint on vuonna 2013 perustettu, kiinteistöturvallisuuden palveluja tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen mm. kulunvalvontapalveluita ja turvallisuuden pääkäyttöpalveluita. AccessPoint osti äskettäin niin ikään turvallisuusteknologiaan erikoistuneen Secon Systems Oy:n, ja tässä prosessissa mukana juridisen puolen osalta oli Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy.

”AccessPoint oli jo aiemmin käyttänyt Lindbladin palveluita ja havainnut ne laadukkaiksi, samoin itselläni oli positiiviset kokemukset aiemmasta yhteistyöstä heidän kanssaan muista yhteyksistä”, perustelee AccessPointin hallituksen puheenjohtaja Ronnie Neva-aho Lindbladin palveluiden käyttöä tälläkin kertaa.

Asianajotoimisto Lindblad avusti AccessPointia Secon Systems Oy:n osakekannan ostossa sekä sitä edeltävän due diligencen toteutuksessa.

”Mahdollisen kaupan tunnusteluvaihe kesti pitkän aikaa, ja Lindblad astui kuvioihin vasta, kun päätös oli tehty. Käytimme heidän osaamistaan due diligence -tarkastukseen sekä kauppakirjan neuvottelemiseen. Markku Lindblad veti due diligence -tiimiä, sekä oikeudellisen että taloudellisen tarkastuksen osalta. Hän oli myös avustamassa kauppakirjan tekemisessä”, Neva-aho tarkentaa.

Due diligence toi ymmärryksen ostettavan yrityksen tilasta

Due diligence tarkoittaa kaupan kohteen ennakkotarkastusta, ja käytännössä se kattaa kaikki selvittelyt, jotka ostaja haluaa tehtävän ennen yrityskaupan toteuttamista. Due diligence -tarkastuksen teko tuo sekä ostavalle että myyvälle osapuolelle varmuuden siitä, että kaikki ostopäätöksen suhteen tarpeelliset seikat ovat tiedossa eikä yllätyksiä tule jälkeenpäin.

”Saimme due diligencen avulla tarvitsemamme tasoisen tiedon yrityksen hallinnollisesta ja juridisesta tilasta sekä riittävän ymmärryksen prosessissa etenemistä varten. Due diligence lisäsi luottamustamme ostettavan yhtiön tilanteesta”, Neva-aho muotoilee tarkastuksen hyödyt.

”Käytännössä Lindbladin tekemä due diligence -tarkastus antoi edellytykset yrityskaupan toteuttamiselle – ilman sitä kauppa olisi saattanut jäädä tekemättä”, Neva-aho lisää.

Jatkoa hyvin toimineelle asiakassuhteelle

Lindbladilta saatua palvelua Neva-aho kuvailee täsmälliseksi, luotettavaksi ja asiakkaan tarpeita ymmärtäväksi.

”Heidän palvelunsa oli pragmaattista ja täsmällistä sekä tietosisällöltään että aikataulultaan. He ymmärsivät sen, mitä me haimme, ja saimme juuri sen palvelun, jonka tilasimme.”

”Lindbladin tekemänä due diligence ei ollut pelkästään raportti, vaan palveluun kuului myös asioiden avaaminen. Me saimme heiltä riittävän ymmärryksen erilaisten tarkastuksessa tehtyjen havaintojen vakavuusasteesta. Tarkastus ei siis tuottanut pelkästään havaintoja, vaan saimme laaja-alaisesti tietoa niiden vaikuttavuudesta ja hyvää konsultaatiota siihen, miten havaittuja seikkoja kannattaa hallinnoida.”

Neva-ahon aiemmat positiiviset kokemukset yhteistyöstä Lindbladin kanssa saivat tämän tapauksen myötä lisää vahvistusta.

”Toistuva ja vakiintunut asiakassuhde on hyvä osoitus siitä, että palvelu on ollut hyvää. Omat kokemukseni Lindbladin palveluista ovat painottuneet yritysjuridiikkaan ja yrityskauppoihin, ja niissä prosessit ovat aina sujuneet moitteetta.”

”Yrityskaupat vaativat joustavuutta, ja joskus prosessia on vietävä eteenpäin kelloon katsomatta. Kauppaa tehtäessä päivät voivat venyä pitkiksi ja aikataulut ovat kireitä. Lindbladilta on löytynyt joustavuutta näiden asioiden suhteen.”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad