fbpx

15.11.2019

Paritalon osakkaiden välinen riita

Asianajotoimisto Lindblad avusti Jyrki Piekkalaa varaston käyttöoikeuteen liittyvässä riidassa taloyhtiötä vastaan, ja sekä käräjäoikeus että hovioikeus ratkaisivat asian Piekkalan eduksi.

Varastoa koskeva erimielisyys kärjistyi riidaksi

Jyrki Piekkala otti yhteyttä Asianajotoimisto Lindbladin asianajaja Minna Romuun ensimmäisen kerran vuonna 2017. Paritalossa, jossa Piekkala asui, oli ajauduttu naapurusten kesken riitatilanteeseen, jossa lakiasiantuntijan apu oli välttämätöntä. Tilanteen kulku oli lyhyesti kuvattuna seuraavanlainen:

1970-luvulla valmistuneessa helsinkiläisessä paritalossa B-asunnon omistava Piekkala oli tehnyt talon valmistumisen jälkeen omaan asuntoonsa varaston, jota salli myös naapurin käyttää. Aluksi talon A-asunnossa asui Piekkalan isä. Kun myöhemmin naapuri vaihtui nykyiseen, Piekkala antoi tilanteen jatkua hyväntahdon eleenä uutta naapuria kohtaan, vaikka varasto kuuluikin Piekkalan oman huoneiston pinta-alaan ja sähkö sinne tuli hänen asunnostaan.

Naapurusten välille syntyi kuitenkin vähän kerrassaan epäsopua, kun uusi naapuri tulkitsi varaston olevan taloyhtiön yhteinen ja muun muassa asensi sinne hyllyn tavaroilleen. Lopulta erimielisyydet monista asioista johtivat siihen, että Piekkala pyysi naapuria viemään tavaransa pois varastosta. Kun näin ei pyynnöstä huolimatta tapahtunut, Piekkala siirsi itse naapurin tavarat ulos ja sarjoitti varaston lukon uudelleen.

”Ensin naapuri teki asiasta rikosilmoituksen, mutta poliisi totesi tutkinnassa, että mitään hallinnanoikeusloukkausta ei ole tapahtunut. Sen jälkeen naapuri laati kirjelmän, johon vastaamista varten käytin Asianajotoimisto Lindbladin apua. Naapuri ei hyväksynyt vastausta, vaan päätti haastaa minut oikeuteen”, Piekkala kertoo.

Tutustu kiinteistöoikeutta käsitteleviin materiaaleihin

Löydät kaikki asunto-osakeyhtiöitä käsittelevät webinaarit ja oppaat materiaalit-osiosta.

Kaksi oikeudenkäyntiä myönteisellä lopputuloksella

A-asunnon omistava naapuri toimi myös taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja hän kutsui hallituksen koolle varastoasian tiimoilta. Piekkala kuului myös hallitukseen, muttei ollut kokouksessa paikalla. Taloyhtiön nimissä riita eteni käräjäoikeuteen ratkaistavaksi.

Asianajaja Minna Romu avusti Piekkalaa käräjäoikeudessa keväällä 2018, ja asia ratkaistiin Piekkalan eduksi.

”Olisi ollut täysi mahdottomuus onnistua tässä ilman asianajajaa, joka on perehtynyt asunto-oikeuspuoleen. Ei ollut helppoa löytää asianajajaa – muutama kysymäni henkilö ilmoitti olevansa jäävi naapurin kyselyihin jo vastanneena, ja toisilla taas ei ollut riittävää tietoutta asunto-oikeudesta. Minna Romulla oli asiaan tarvittava osaaminen”, Piekkala sanoo.

Naapuri ei kuitenkaan tyytynyt oikeuden ratkaisuun, vaan teki siitä valituksen hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus käsitteli asiaa syyskuussa 2019. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu, ja taloyhtiö tuomittiin korvaamaan Piekkalan oikeudenkäyntikulut.

”Loppujen lopuksi puolet molempien osapuolten kuluista tuli kuitenkin minun maksettavakseni, kun taloyhtiö oli maksajana. Mutta se täytyy sanoa, että Lindbladin laskutus oli paljon siedettävämpi kuin vastapuolen asianajajan”, Piekkala lisää.

Lindbladin sujuva palvelu teki prosessista helpomman

Piekkalalle oikeusprosessi on luonnollisesti ollut raskas muutenkin kuin taloudellisesti. Asian käsittely kahdessa oikeusasteessa on vienyt aikaa kaksi vuotta, ja viimeisimmän käsittelyn jälkeen naapuri on jo ilmoittanut hakevansa vielä muutosta korkeimmasta oikeudesta. Ammattitaitoisen lakiasiantuntijan hoitamana prosessi on kuitenkin ollut Piekkalalle mahdollisimman vaivaton.

”Käytännössä Lindbladin lakimiehet ovat hoitaneet kaiken, ja minun tehtäväkseni on jäänyt vain esittää näkökohtia, esimerkiksi vanhaan yhtiöjärjestykseen liittyen. Minna Romu ja Nina Ilvonen tekivät kaiken työn minun lähettämiäni dokumentteja hyödyntäen”, Piekkala sanoo.

Saamaansa palveluun Piekkala on ollut tyytyväinen.

”Asioihin on reagoitu ja vastattu nopeasti, ja tärkeintä on tietysti oikeudenkäyntien myönteinen lopputulos. Suosittelen ehdottomasti Asianajotoimisto Lindbladia muillekin.”

Autamme kiinteistöoikeuden asioissa

Monipuolinen kiinteistöalan juridiikan osaaminen. Autamme suurissa ja pienissä tarpeissa. Kysy lisää!

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad