fbpx

25.5.2018

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin.

Yhteistyön tavoitteena liiton jäsenten etu

Suomen Hautaustoimistojen Liitto on noin 300 hautaustoimiston muodostama toimialajärjestö, joka on toiminut jo vuodesta 1942 suomalaisen hautauskulttuurin vaalijana. Liiton olennaisimpia tavoitteita on edistää jäsentensä yhteisiä etuja sekä kehittää heidän ammattitaitoaan. Viitisen vuotta sitten solmittu yleisneuvontasopimus Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n kanssa auttaa osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

”Yhteistyömme alkoi tarpeesta saada vastauksia juridista osaamista vaativiin kysymyksiin. Liittoon tulee toistuvasti jäsenistöltä juridiikkaan liittyviä tiedusteluja, joista osa liittyy työsuhteisiin ja osa perintöasioihin. Nykyään hautaustoimistot hoitavat myös perunkirjojen tekoa lisääntyvissä määrin, ja niiden yhteydessä nousee esiin kysymyksiä, jotka on hyvä varmistaa”, kertoo Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja Ilkka Ollonen.

Liiton aiempi puheenjohtaja tunsi Asianajotoimisto Lindblad & Co:n ja tiesi sen hyvämaineiseksi, joten yhteistyökumppania mietittäessä se oli luonteva valinta.

”Kun asiaa pohdittiin liiton hallituksessa, tärkeä etu oli myös se, että Lindbladilla on useita toimipaikkoja. Riittävän laajan toimipaikkaverkoston avulla he pystyvät palvelemaan jäseniämme eri puolilla Suomea”, Ollonen lisää.

Jo yksi neuvo tuo selkeitä hyötyjä

Yleisneuvontasopimus tarkoittaa Suomen Hautaustoimistojen Liitolle käytännössä sitä, että he maksavat palvelusta kiinteää vuosimaksua, ja heidän jäsenensä voivat maksutta kysyä asianajotoimistosta juridisia neuvoja työssään kohtaamiinsa pulmatilanteisiin.

”Usein apua tällaisiin tilanteisiin kysytään ensin liitosta, ja sitten ohjaamme varsin helposti kääntymään Lindbladin ensineuvon piiriin. Ensineuvo kuuluu yleisneuvontasopimukseen, ja siitä on saatu jäseniltä äärettömän hyvää palautetta. Jäsenillämme on yhden numeron päässä oma yhteyshenkilö, jolle voi kilauttaa, kun kysyttävää tulee. Sitä jäsenemme arvostavat todella paljon”, Ollonen sanoo.

”Yhdellä neuvolla voidaan saada merkittäviäkin taloudellisia hyötyjä. Eräs jäsenemme totesi juuri, että säästi vuoden jäsenmaksun verran pelkästään sillä, että ymmärsi kysyä neuvoa. Kun vastaan tulee kysymys, josta hautaustoimistoyrittäjä ei ole varma, neuvon saaminen auttaa kehittämään myös hänen ammattitaitoaan. On monia tilanteita, joissa asianajaja hahmottaa kokonaisuuden paremmin ja pystyy antamaan järkevimmän toimenpidesuosituksen. Joskus taas ensineuvojen kautta voi syntyä pidempiäkin toimeksiantosuhteita”, Ollonen kertoo.

Jäseniltä tulleiden kysymysten perusteella on ollut helppo valita aiheita liiton järjestämiin koulutuksiin, joita Lindbladin asianajajat ovat käyneet pitämässä.

”Kun suunnittelemme seuraavan vuoden koulutuksia, teemat nousevat usein jäseniä askarruttaneista aiheista. Kun yhteistyömme Lindbladin kanssa on jatkunut jo näin pitkään, heille on kertynyt tietoa siitä, mistä jäsenemme kaipaavat tietoa. Sen huomaa selvästi, että käytännön kysymyksistä nousseet koulutusaiheet ovat niitä, jotka jäseniä kiinnostavat eniten”, Ollonen toteaa.

Taustaturva, jonka asiantuntemukseen voi luottaa

Oleellisin hyöty yhteistyöstä Asianajotoimisto Lindblad & Co:n kanssa on Ollosen kokemusten mukaan luotettava taustaturva.

”Meillä on aina taho, jonka puoleen voi kääntyä juridisissa kysymyksissä. Ei tarvitse pohdiskella, kenelle soittaisi. Moni yleensä arastelee yhteydenottoa asianajajaan siksi, että pelkää valtavan laskun lähtevän heti liikkeelle. Nyt jäsenemme rohkenevat kysyä.”

Ollonen myös kokee Asianajotoimisto Lindbladin osaamisen sopivan täydellisesti juuri heidän tarpeisiinsa.

”Lindbladilla on laaja osaaminen sekä yrityssektorilta että perintöoikeudesta, joten heidän palvelurepertuaarinsa istuu meidän toimialaamme erittäin hyvin. Hautaustoimistoyrittäjäthän ovat pienyrittäjiä. Yksi Lindbladin vahvuuksista on se, että heillä on riittävän suuri joukko asianajajia. Tarvittaessa he voivat tiiminäkin pohdiskella asioita, ja vaativammatkin kysymykset tulevat ratkaistua.”

Viestintä Asianajotoimisto Lindblad & Co:n kanssa on Ollosen mielestä toiminut mainiosti.

”Kommunikointi on joustavaa ja vastaukset tulevat ripeästi. Kaikkiin kysymyksiin on saatu vastaus, sellaista palautetta olemme jäseniltämme saaneet.”

”Asianajotoimisto Lindbladia on helppo suositella – oikeastaan kaikkiin juridisiin tarpeisiin. Kysyminenhän ei maksa mitään. Jos kyseessä on jokin sellainen juridiikan ala, joka ei ole heidän ydinosaamistaan, se sanotaan ja etsitään joku, joka sen voi hoitaa. Erityisesti perhe- ja perintöjuridiikan sekä yritysjuridiikan asioissa Lindbladin osaaminen on vahvaa. Oman kokemukseni mukaan heidän palvelunsa on kokonaisuus, jossa yrittäjän asioita ymmärretään.”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad