fbpx

20.9.2021

Sähköautojen lataus taloyhtiössä

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Omakiinteistö-lehdessä 10/2019.

Sähköautojen määrä on kasvussa ja asunto-osakeyhtiöissä saattaa toisinaan tulla eteen erimielisyyksiä liittyen sähköautoihin ja erityisesti niiden lataamiseen.  

Taloyhtiöllä ei ole velvollisuutta toteuttaa latausmahdollisuutta sähköautoille. Vaikka uudemmissa lämmityspistokejärjestelmissä muutaman sähköauton lataaminen lämmityspistokkeista ei välttämättä aiheuta teknisesti riskiä (vanhemmissa tolpissa ja muuntajissa sulakkeet eivät välttämättä kestä kuormitusta), lataaminen tietysti maksaa lämmitystolppien sähkölaskut maksavalle taholle rahaa. Riitaa voi syntyä siitä, kuinka sähköautojen lataamisesta aiheutuvat kulut kohdennetaan osakkaille. Yhtiö voi kieltää sähköautojen lataamisen lämmitystolpista, mutta kiellosta päätettäessä on otettava osakkaiden yhdenvertaisuus huomioon.

Yhtiön hallinnassa olevat autopaikat

Yksittäisen latauspisteen rakentamiseen yhtiön hallinnassa olevalle autopaikalle tarvitaan yhtiön suostumus, jota on haettava kirjallisesti hallitukselta. Jos muutostyö tehdään osakkaan hallinnoimalle autopaikalle, pitää tästä ilmoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle. Latauspisteen rakentaminen voidaan kieltää, jos siitä voisi aiheutua haittaa. Erityisen ongelmalliseksi voi muodostua tilanne, jossa joku osakkaista on jo hankkinut itselleen latauslaitteen ja asennuttanut sen autopaikalleen, mutta sähköverkko ei kestä, jos useampi osakas toimii samalla tavalla. Edellä kuvatussa tilanteessa osakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi kaikilla osakkailla pitää olla mahdollisuus halutessaan sähköauton lataamiseen autopaikallaan. Riitaa osakkaan ja yhtiön välille voikin syntyä erityisesti, jos sähköautoilijoiden määrän lisääntyessä yhtiö joutuu kieltämään lataamisen ja asukkaan tuhansien eurojen latauslaiteinvestointi valuu hukkaan.

Jos asunto-osakeyhtiö päättää latauspisteiden rakentamisesta, huomioon on otettava asunto-osakeyhtiölain päätöksentekoa ja yhdenvertaisuutta koskevat säännökset. Väliä on sillä, ovatko autopaikat osakkaiden vai yhtiön hallinnassa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa. Mikäli tällaista määräystä ei ole, paikat ovat yhtiön hallinnassa. Yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen tapauksessa on yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä mahdollista päättää lataustolppien rakentamisesta yhteisvastuullisesti eli kustannukset jaetaan osakkaiden kesken. Tämä perustuu siihen, että enemmistöpäätöksellä voidaan päättää uudistuksesta, jolla kiinteistö saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanomaisia vaatimuksia. Energiatehokkuusdirektiivin ja ARA:n tukien vuoksi on esitetty, että sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentaminen olisi tavanomainen uudistus. Kuitenkaan esimerkiksi uusimmat teknologiat, kuten pikalatauslaitteet, eivät ole vielä tavanomaisia uudistuksia.

Vaikka vain vähemmistö osakkaista tarvitsisi tai haluaisi toteuttaa yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen latauspisteet, on latauspisteiden rakentaminen mahdollista siten, että ainoastaan pisteitä tarvitsevat osakkaat osallistuvat kustannuksiin. Tällaisesta hankkeesta on päätettävä yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä ja lisäksi vaaditaan hankkeeseen osallistuvien osakkeenomistajien suostumus, koska kyse on yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamisesta.

Osakashallinnassa olevat autopaikat

Osakkaiden hallinnassa olevien autopaikkojen kohdalla kysymys on lain mukaisesta osakkaan osakehuoneistoon kohdistuvasta uudistuksesta. Tällöin kustannukset lankeavat vain niille, joilla on autopaikka. Päätös tehdään kaksinkertaisella enemmistöllä siten, että koko yhtiökokouksen enemmistön on kannatettava uudistusta, jonka lisäksi myös enemmistön autopaikan omistavista osakkaista on sitä kannatettava.

Yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen sähkönkulutus voidaan sisällyttää paikan vuokrasopimukseen käyttöperusteisena maksuna. Osakashallinnassa olevien latauspisteiden sähkönkulutuksesta koituvista kustannuksista voidaan sopia tai joudutaan tekemään muutos yhtiöjärjestyksen vastikeperusteisiin, mikä edellyttää 2/3 määräenemmistöä. Käytännössä vastikeperusteiden muuttaminen on harvinaista.

ARA:n avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen on mahdollista saada silloin kun latauspisteitä tai valmius niihin rakennetaan vähintään viisi kappaletta. Myös itse latauslaitteiden hinta voidaan sisällyttää avustukseen. Prosenttimääräisesti avustuksen suuruus on 35 % toteutuneista kustannuksista taikka 50 %, jos vähintään puolella paikoista voi ladata min. 11 kWh teholla (sis. ALV) enintään 90 000 euroa. Kustannukset hyväksytään vain, jos hanke toteutuu.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad