Artikkeleita

Agenttisopimuksesta

Tämä artikkeli on julkaistu Modin-lehdessä   Kauppaedustajan eli agentin toimintaa säätelee Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä vuodelta 1992. Kauppaedustajalaki on dispositiivista oikeutta. Päämies ja agentti voivat tehdä agenttisopimuksen – tietyin...

Agenttisopimus

Agenttisopimus on varsin oiva ensikäden markkinointi- ja myyntikeino päämiehen tuotteiden saamiseksi Suomen tai ulkomaiden markkinoille ilman päämiehen merkittäviä investointeja. Päämies ja agentti voivat sopia agenttisopimuksessa muistakin ehdoista kuin niistä,...