fbpx

27.1.2017

Uusi tupakkalaki taloyhtiöiden näkökulmasta

Tämä artikkeli julkaistaan Omakiinteistö -lehdessä.

Tupakointi on vuodesta toiseen yksi suurista riitelyn aiheista taloyhtiöissä. Uudistetusta tupakkalaista taloyhtiö saa lisämahdollisuuksia tupakointiin puuttumiseen.

Uuden tupakkalain vaikutukset

Uuden tupakkalain seurauksena tupakointi tuli ensinnäkin suoraan lain nojalla kielletyksi taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi taloyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhtiön piha-alueella rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Taloyhtiön kannattaa kirjata nämä kiellot järjestyssääntöihin, joissa jo vanhastaan on saattanut olla tupakointia koskevia määräyksiä. On suositeltavaa, että järjestyssäännöt vahvistetaan yhtiökokouspäätöksellä.

Uusi tapa puuttua tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin on hakea kunnalta tupakointikieltoa. Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa huoneiston parvekkeelle tai pihalle ja jopa huoneiston sisätiloihin. Edellytys on, että tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston pihalle tai huoneistoon sisälle. Sähkösavukkeen käyttämistä tupakointikielto ei koske.

Sisätiloihin kielto voidaan myöntää vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista poistaa rakenteellisilla korjaustoimenpiteillä. Myös kyseiselle tupakoivalle osakkaalle on annettava mahdollisuus omilla toimenpiteillä ehkäistä savun kulkeutuminen.

Tupakointikiellosta päättäminen

Tupakointikiellon hakemisessa tulee muistaa yhdenvertaisuus. Jos tupakointiongelma koskee yhtä osakkeenomistajaa yhdellä parvekkeella, mutta talossa on savun kulkeutumisen näkökulmasta viisi täysin identtistä parveketta, tupakointikielto tulisi hakea koskemaan kaikkia parvekkeita.

Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten päätöksentekovalta tupakointikieltoasiassa jakautuu, mutta näin merkittävä asia tulee saattaa yhtiökokoukseen. Osakkaat päättävät siis joko varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa siitä, haetaanko tupakointikieltoa vai ei. Laki edellyttää, että hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltioita kuullaan ennen hakemuksen tekemistä. Tämä on suositeltavaa tehdä erillisellä kuulemislomakkeella kirjallisesti. Yhtiökokous päättää normaalilla enemmistöpäätöksellä kiellon hakemisesta. Käytännössä tämän jälkeen isännöitsijä tai hallitus tekee hakemuksen kunnalle.

Kiellon valvonta

Mikäli tupakointikielto määrätään, kunta valvoo kiellon noudattamista. Kunta voi jopa määrätä kieltoa rikkovalle huoneiston haltijalle uhkasakon. Käytännössä valvonta on sidoksissa naapurien ilmoituksiin kunnalle. Kunta ei oma-aloitteisesti valvo kiellon noudattamista.

Taloyhtiö voi reagoida kiellon rikkomiseen ottamalla huoneiston yhtiön hallintaan varoituksen jälkeen. Menettelystä päätettäessä tulee huomioida näyttö mahdollisessa riitatilanteessa. Jos osakas saattaa asian tuomioistuimeen, yhtiön pitää pystyä todistamaan se, että kieltoa on rikottu. Kynnys hallintaan ottamiselle on melko korkealla.

Kunta voi peruuttaa kiellon erillisestä hakemuksesta, jos olosuhteet ovat muuttuneet siten, että kiellolle ei ole enää perusteita.

Mikäli taloyhtiöllä on vuokralaisia, täytyy muistaa, että heidän osalta tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa, eikä siis tarvita kunnan tupakointikieltomenettelyä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerron mielelläni lisää kiinteistöoikeuden palveluistamme.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad