Perheoikeus ja perinnön jako

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat ovat olennaisia oikeudellisia asioita. Tarjoamme asiantuntemustamme muun muassa perunkirjoituksissa ja muissa perintöasioiden järjestämistä, avioliittoa, avioeroa sekä lasten huoltoa koskevissa tilanteissa. Hoidamme perunkirjoituksiin ja perinnönjakoon liittyvät asiat sekä laadimme niissä tarvittavat asiakirjat. Laadimme myös yksilölliset testamentit asiakkaillemme. Kannattaa muistaa, että hyvin ja ajoissa laaditut asiakirjat voivat säästää suurelta vaivalta ja mielipahalta tulevaisuudessa sekä lisäksi niillä voidaan saavuttaa verosuunnittelun kautta merkittäviä säästöjä. Erityisesti tilanteissa, joissa perillisiä on puolisoiden eri avioliitoista tai jos kyseessä on yritysvarallisuutta tai muutoin erityistä omaisuutta, vakiotestamentti ei ole aina riittävä ratkaisu. Usein pitää rakentaa kokonaisuus, jossa testamentin lisäksi voivat osina olla mm. avioehto, lahja tai kauppa ja vaikkapa yhtiöjärjestys.

Avioliittoa koskevissa tilanteissa teemme avioehtosopimuksia ja muita tarpeellisia asiakirjoja. Avioerotilanteissa avustamme osituksessa tai omaisuuden erottelussa sekä laadimme osituskirjoja. Toimimme tarvittaessa avustajana oikeudenkäynnissä. Toimimme avustajana myös lasten huoltoon ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • testamentteihin
  • perunkirjoituksiin ja perinnönjakoon sekä pesänselvitykseen
  • avioehtosopimuksiin ja muihin perheoikeudellisiin asioihin
  • osituksiin
  • avioero-oikeudenkäynteihin sekä huoltajuus- ja elatusasioihin