Perheoikeus ja perinnönjako

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat ovat keskeisiä oikeudellisia asioita, jotka koskettavat jokaista jossain vaiheessa elämää. Kannattaa muistaa, että hyvin ja ajoissa laaditut asiakirjat voivat säästää suurelta vaivalta ja mielipahalta tulevaisuudessa, sekä lisäksi niillä voidaan saavuttaa verosuunnittelun kautta merkittäviä säästöjä.

Testamentin laatiminen, perintö ja pesänjako

Erityisesti tilanteissa, joissa perillisiä on puolisoiden eri avioliitoista tai jos kyseessä on yritysvarallisuutta tai muutoin erityistä omaisuutta, vakiotestamentti ei ole aina riittävä ratkaisu. Usein pitää rakentaa kokonaisuus, jossa testamentin lisäksi voivat osina olla mm. avioehto, lahja, kauppa tai vaikkapa yhtiöjärjestys. Myös ennakkoperintö on joskus osana kokonaisuutta.

Tarjoamme asiantuntemustamme muun muassa perunkirjoituksissa ja muissa perintöasioiden järjestämistä koskevissa tilanteissa. Hoidamme perunkirjoituksiin ja perinnönjakoon liittyvät asiat sekä laadimme niissä tarvittavat asiakirjat. Laadimme myös yksilölliset testamentit asiakkaillemme. Esimerkiksi yrittäjän testamentti vaatii erityistä osaamista. Tavallisen omistusoikeustestamentin sijaan on myös mahdollista tehdä hallintaoikeustestamentti.

Toimimme kuolinpesän selvittäjänä tilanteissa, joissa pesän osakkaat eivät saavuta sovintoa. Pesänselvittäjällä on määräyksen saatuaan oikeus ja velvollisuus hoitaa pesän asioita ja tehdä oikeustoimia sen puolesta. Lue lisää myös artikkelistamme aiheesta Kuolinpesä ja kiinteistö.

Avioehto, avioero ja ositus sekä lapsen huolto

Avioliittoa koskevissa tilanteissa teemme avioehtosopimuksia ja muita tarpeellisia asiakirjoja. Avioehtosopimus on voimassa sekä avioero- että kuolemantapauksessa, mikäli sopimuksessa ei ole sovittu avio-oikeuden poissulkemisen koskevan vain jompaakumpaa tilannetta. Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana.

Avioerotilanteissa avustamme osituksessa tai omaisuuden erottelussa. Omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden varat ja velat. Omaisuuden ositus voidaan tehdä sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa vireille ja ositusta voi vaatia kumpi tahansa puolisoista. Osapuolet voivat keskenään sopia, millä omaisuuden osituksesta. Tällöin on tarpeen laatia osituskirja, joita laadimme osapuolten pyynnöstä. Riitaisessa osituksessa voimme toimia pyynnöstä myös pesänjakajana. Avustamme myös tarvittaessa pesänjakotoimituksessa niissä tilanteissa, joissa jakaja on jo määrätty ja tarvitaan apua jakotoimituksessa.

Lue lisää tasingosta, ositusvaateesta ja osittaisesta osituksesta.

Toimimme avustajana myös lasten huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa. Jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen näistä asioista, perheoikeuteen erikoistuneesta asianajajasta on tilanteen ratkaisemisessa suuri apu.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • testamentin tekoon tai testamentin moittimiseen
  • perunkirjoituksiin ja perinnönjakoon sekä pesänselvitykseen
  • avioehtosopimuksiin ja muihin perheoikeudellisiin asioihin
  • lapsen huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasioihin
  • omaisuuden osituksiin