fbpx

Hyödyllisyysmalli on patenttia nopeampi ja halvempi tapa hankkia yksinoikeus keksintöön. Se on hyvä vaihtoehto keksinnöille, joiden ero tunnettuihin ratkaisuihin verrattuna on pieni ja patentin saaminen epävarmaa. Kilpailullisilta suojavaikutuksiltaan se on kuitenkin suoja-aikanaan patentin veroinen.

Millaiseen tuotteeseen hyödyllisyysmalli sopii?

Hyödyllisyysmalli on yksinoikeus uuden tuotteen tai laitteen ammattimaiseen hyödyntämiseen.

Hyödyllisyysmallia voi hakea keksintöön, joka on

 1. teollisesti käyttökelpoinen
 2. uusi ja
 3. eroaa selvästi aikaisemmin tunnetuiksi tulleista keksinnöistä.

Keksintö on uusi, jos se ei ole tullut tunnetuksi missään päin maailmaa ennen hakemuksen tekemistä ja jos se eroaa selvästi aikaisemmista keksinnöistä. Selvä ero tarkoittaa, ettei keksintö ole alan ammattimiehelle aikaisemmin tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus.

Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten aineiden seos, lääkeainekoostumus tms. Se ei voi olla pelkkä abstrakti idea jostain tarpeellisesta tuotteesta. Keksintö täytyy pystyä kuvaamaan hakemuksessa niin yksityiskohtaisesti ja antamaan sellainen toteutusesimerkki keksinnöstä, että alan ammattimies hakemuksen ohjeita noudattaen osaa valmistaa tuotteen. Suojattavan keksinnön on lisäksi oltava teollisesti käyttökelpoinen. Kyseeseen tulevat tuotteet ja laitteet, joilla ratkaistaan jokin teknisluonteinen ongelma.

Hyödyllisyysmallilla ei siis voi suojata menetelmäkeksintöjä, vaan kyseessä on oltava tuote tai laite. Hyödyllisyysmallilla ei myöskään voi suojata tuotteiden tai laitteiden uutta käyttötapaa.

Hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena olevan keksinnön uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksen voi teettää Patentti- ja rekisterihallituksella erillistä maksua vastaan.

Suojavaatimukset

Suojavaatimukset ovat hyödyllisyysmallihakemuksen tärkein osa. Niillä määritellään rekisteröinnin haltijan ammattimaisen käytön kielto-oikeuden rajat. Hyödyllisyysmalliselitystä ja kuvia käytetään ainoastaan apuna suojavaatimusten ymmärtämisessä ja tulkinnassa sekä suojavaatimusten laajuuden perusteiden arvioinnissa.

Hyödyllisyysmallihakemuksessa voi esittää useita suojavaatimuksia, jotka voivat kohdistua yhteen tai useampaan toisistaan riippuvaiseen keksintöön. Toisistaan riippuvaisten keksintöjen välillä oltava tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tunnetun tekniikan tasoon verrattuna.

Suojavaatimusten tulee kohdistua tuotteeseen tai laitteeseen, koska hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin. Käyttö rinnastetaan menetelmiin, joten myöskään käyttöön ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

Keksinnön määrittely suojavaatimuksissa

Keksinnöt määritellään suojavaatimuksissa tavallisimmin ilmaisemalla ne rakenteelliset yksityiskohdat, jotka ovat välttämättömiä tavoitteena olevan vaikutuksen saavuttamiseksi.

Suojavaatimuksiksi ei hyväksytä

 • toivomusta keksinnön vaikutuksista
 • ilmoitusta tavoitteesta, johon pyritään, tai keksinnön käyttötarkoituksesta
 • luetteloa keksinnön eduista
 • viittausta kuviin.

Rekisteröinnin voimassaoloaika

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hakemuksen tekemispäivästä, ellei rekisteröintiä sitä ennen mitätöidä. Rekisteröinti voidaan uudistaa ensimmäisen neljän vuoden jälkeen toiseksi nelivuotiskaudeksi ja sen jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi. Rekisteröinti voi siis olla voimassa enintään kymmenen vuotta siitä, kun hakemus on tehty rekisteriviranomaiselle.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad