fbpx

Hankintalailla eli lailla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista pyritään turvaamaan verovarojen tehokas käyttö sekä tarjouksia tekevien yritysten oikeus tulla kohdelluiksi tasapuolisesti julkisissa hankinnoissa.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä parantaa yritysten kilpailukykyä avoimen, tehokkaan ja tasapuolisen kilpailuttamisen avulla. Oikeat menettelytavat takaavat myös sen, että julkiset varat suuntautuvat yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön sekä hintalaatusuhteeltaan parhaisiin hankintoihin.

Erityisalojen hankintalaki on joustavampi

Erityisalojen hankintalakia sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien hankintayksiköiden hankintoihin. Lain soveltaminen riippuu ensisijaisesti hankintayksikön toiminnan luonteesta, ei hankinnan kohteesta.

Erityisalojen hankintalaki vastaa keskeisiltä osin hankintalain menettelysäännöksiä. Erityisalojen hankintalaissa on kuitenkin hankintalakiin nähden joustavampia säädöksiä esimerkiksi puitejärjestelyjä sekä hankintamenettelyjä koskien.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad