fbpx

Yritysmuodosta riippuen myös yrityksen hallinnolle ja päätöksenteolle on erilaisia mahdollisuuksia. Tarkimmin laki määrittää osakeyhtiön hallintoa, kun taas muissa yritysmuodoissa siitä sopimiselle jää enemmän joustavuutta. Lindbladilla on vahva asiantuntemus hallitusvastuuseen liittyvistä asioista ja riidanratkaisusta.

Osakeyhtiön hallinto

Osakeyhtiössä ainoa pakollinen toimielin on hallitus, joka on samalla myös yhtiön ylin päättävä elin. Hallitusta vetää hallituksen puheenjohtaja. Lue lisää hallituksen jäsenen vastuusta täältä.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Osakeyhtiössä yrityksen päätösvalta ja voitonjako jakautuvat samassa suhteessa kuin omistus, ellei yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksellä voidaan eri osakesarjoille antaa erilaiset äänimäärät tai jättää osakesarjan osakkeet ilman äänioikeutta. Osakkeet tuottavat omistajilleen äänioikeuden yhtiökokouksessa. Osakesarjoille voidaan luoda eroja myös mm. osinko-oikeuden suhteen.

Yhtiöjärjestyksellä voidaan muutoinkin säädellä yhtiön toimintaa monin tavoin mm. osakkeiden lunastuksen, omistuksenvaihdoksen suostumustarpeen sekä In-House- ja Mankala-tilanteiden osalta. Tarpeita vastaava yhtiöjärjestys on tärkeä osa osakeyhtiön pelisääntöjä. Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi, niin tuotamme sopivan ratkaisun.

Päätöksentekoa, voitonjakoa sekä muun muassa osakkeiden lunastusta säädellään usein osakkaiden ja yhtiön välisellä osakassopimuksella. Osakassopimuksessa on tärkeää sopia asioista, joista osakeyhtiölaissa ei ole säädetty.

Osakeyhtiössä hallitus valitsee yleensä toimitusjohtajan, joka vastaa hallituksen antamien tehtävien toimeenpanosta. Toimitusjohtajalla on tyypillisesti nimenkirjoitusoikeus ja laaja päätösvalta osakeyhtiössä. Toimitusjohtaja huolehtii osakeyhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja ei saa ryhtyä epätavallisiin tai laajoihin toimiin, ellei hallitus ole häntä siihen valtuuttanut. Hän saa olla lähtökohtaisesti läsnä myös hallituksen kokouksissa, vaikkei olisi hallituksen jäsen. Toisinaan toimitusjohtaja on myös hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan vastuu on pitkälti vastaava kuin hallituksen jäsenen vastuu. Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen tai huolimaton toiminta voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun yhtiölle, osakkaalle tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laatiminen

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat tärkeät osat yhtiön hallinnon perustaa, minkä vuoksi ne kannattaa laatia huolella.

Tutustu kiinteähintaisiin palveluihimme!

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön hallinto

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön hallinnon organisoinnille ei ole laissa annettu määräyksiä, vaan yhtiömiehillä on vapaus sopia keskenään hallinnon järjestämisestä. Yhtiömiehillä on itsenäinen oikeus edustaa yhtiötä, joten toimielimille ei välttämättä ole tarvetta. Hallinto on kuitenkin mahdollista järjestää osakeyhtiötä vastaavalla tavalla kirjaamalla se yhtiösopimukseen. Asiantuntijamme osaavat auttaa luomaan yhtiösopimuksen, joka palvelee tehokkaasti tarkoitustaan ja vähentää riskiä tulkintaristiriidoista.

Vaikka yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti, päätöksenteko edellyttää kuitenkin yksimielisyyttä. Jos kyse on merkittävistä yhtiötä koskevista toimenpiteistä, niistä on tiedotettava muille yhtiömiehille. Heillä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä toimenpiteeseen.

Kommandiittiyhtiössä myös äänettömät yhtiömiehet saavat lähtökohtaisesti osallistua päätöksentekoon kuten vastuunalaiset yhtiömiehetkin, mutta yhtiösopimuksessa tästä voidaan myös poiketa. Äänettömillä yhtiömiehillä ei kuitenkaan ole oikeutta hoitaa yhtiön asioita.

Avoimen yhtiön yhtiömiehillä sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä on henkilökohtainen vastuu yhtiön sitoumuksista. Henkilökohtainen vastuu on olennainen ero osakeyhtiöön verrattuna.

Muiden yritysmuotojen hallinto

Toiminimiyrittäjä tekee päätökset itse ja vastaa niistä täysin itse. Osuuskunnassa päätökset tekee hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Kuten osakeyhtiössäkin, osuuskunnan toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus.

Opas: Mitä osakekaupassa on muistettava?

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen osakekauppaan.

Perustamassa yritystä tai muuttamassa yhtiömuotoa?

Ota yhteyttä ja asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa kiemuroissa. Voimme myös laatia puolestasi tarvittavat asiakirjat ja auttaa rekisteröinnissä.

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad