fbpx

Jälleenmyyntisopimukset ovat hyvä tapa löytää tuotteille uusia jakelukanavia. Jälleenmyyntisopimuksella jälleenmyyjä sitoutuu edustamaan päämiehen tai valmistajan tuotteita.

Jälleenmyyntisopimus vs. agenttisopimus

Jälleenmyyntisopimus eroaa agenttisopimuksesta siinä, että jälleenmyyjä toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Jälleenmyyntisopimusten käyttö on yleistä esimerkiksi maahantuonnissa, jolloin maahantuoja on samalla myös jälleenmyyjä.

Käytännössä jälleenmyyjä ostaa valmistajalta tuotteita itselleen myytäväksi eteenpäin, eikä loppukäyttäjän ja valmistajan välille muodostu suoraa sopimussuhdetta. Omistusoikeus siirtyy välissä jälleenmyyjälle, jonka tulos muodostuu saadusta myyntivoitosta.

Jälleenmyyjä kantaa itse toimintaansa liittyvät mahdolliset riskit, mutta hyötyy toisaalta enemmän hyvän myyntituloksen tuomista eduista kuin kauppaedustaja.

Jälleenmyyntisopimukseen soveltuvat tavalliset sopimusoikeudelliset periaatteet ja esimerkiksi tavaroiden osalta kauppalaki, jolloin tuotteen jälleenmyyjä voi tarvittaessa purkaa sopimuksen ja vaatia vahingonkorvausta, jos jälleenmyytävät tavarat eivät ole sellaisia kuin on sovittu.

Onko jälleenmyyntisopimus samalla yksinoikeussopimus?

Jälleenmyyntisopimuksella muodostetaan usein jälleenmyyjälle yksinoikeus myydä valmistajan tuotteita tietyllä alueella. Yksinoikeussopimukset muodostavat tilanteita, joita tulee tarkastella kilpailulainsäädännön valossa. Ne ovat kilpailunrajoitusluonteestaan huolimatta kuitenkin hyväksyttävissä, mikäli sopimusjärjestelyt eivät aiheuta merkittävää rajoitusta vapaalle kilpailulle eikä tuotteiden valmistajalla ole myyntialueella määräävää markkina-asemaa.

Yksinoikeussopimuksen yhteydessä on hyvä määritellä sen maantieteelliset ja muutkin rajat. Ei ole tavatonta, että valmistaja myy alueella myös itse jälleenmyyjän ohella tuotteitaan, mutta tästä kannattaa ottaa erillinen maininta sopimukseen erimielisyyksien välttämiseksi.

Sopimusehdot, joilla valmistaja määrittelee jälleenmyyjän hinnat, ovat kiellettyjä. Valmistaja voi tämän estämättä antaa sitomattomia hintasuosituksia.

Sopimuksen tarkastaminen ja myyntitavoitteiden muuttaminen

Jälleenmyyntisopimus solmitaan usein pitkäkestoiseksi, joko toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi.

Sopimuksessa on tavallisesti määräyksiä jälleenmyyjän myyntitavoitteista ja sitä myöten ostositoumuksista valmistajaa kohtaan.

Pitkäkestoisen sopimussuhteen aikana näiden ehtojen ja tavoitteiden toteutumista on hyvä aika ajoin tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa. Hyvä tarkistustiheys voisi olla kerran vuodessa. Tarkkailu saattaa osoittaa, ettei edellytyksiä sopimussuhteen jatkamiselle ole. Tämä voi johtua liian optimistisista myyntitavoitteista tai muista muutoksista myyntialueella.

Sopimusten tarkistaminen alk. 600 €

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

Jälleenmyyntisopimusten sääntely

Laissa ei ole erityisiä jälleenmyyntisuhdetta koskevia säännöksiä, joten sopimussuhteeseen vaikuttavat lähinnä yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet, keskeisimpänä sopimusvapaus, sekä kilpailulainsäädäntö.

Lue artikkelimme siitä, kuinka jälleenmyyntisopimuksia on tulkittu käytännössä.

Jälleenmyyntisopimusta tehdessä kannattaakin kiinnitä huomiota siihen, että kaikista tärkeistä asioista on sopimuksessa sovittu:

 • onko kyseessä yksinoikeussopimus, ja jos on, niin mitkä ovat sen rajat
 • sopimuksen kesto ja tarkistusvälit
 • myyntitavoitteet, ostositoumukset ja toimitusvelvollisuus
 • kilpailukielto ja salassapito
 • immateriaalioikeudet
 • varasto ja huolto
 • markkinointi
 • laatutakuu
 • irtisanomisen ja purun edellytykset
 • korvausvelvollisuus ongelmatilanteessa
 • kansainvälisissä sopimuksissa sovellettava laki ja oikeuspaikka.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Onko jälleenmyyntisopimuksen laatiminen ajankohtaista yritystoiminnassasi?

Asiantuntijamme auttavat mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissäsi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad