fbpx

Palveluihimme kuuluvat ennakoiva verosuunnittelu sekä veroasioiden kartoittaminen ja hallinnointi. Lisäksi avustamme jälkikäteisessä asioinnissa Verohallinnon kanssa niin verotarkastuksiin kuin verojärjestelyihin liittyvien asioiden osalta.

Sukupolvenvaihdokset ja verotus

Verokysymykset muodostavat tärkeän osan sukupolvenvaihdoksen suunnittelua. Jokaiseen eri toteuttamismuotoon sekä toteuttamisen eri vaiheisiin liittyy erilaisia veroseuraamuksia.

Verolainsäädäntö sisältää useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on poistaa verotuksellisia esteitä yritysjärjestelyiltä sekä huojentaa sukupolvenvaihdosten verotaakkaa. Verolainsäädäntö sisältää myös säännöksiä veronkierron varalta, minkä vuoksi kaikki järjestelyt kannattaa suunnitella huolellisesti veroasioihin perehtyneen asiantuntijan kanssa.

Tutustu myös sukupolvenvaihdoksen verotuksesta tehtyyn oppaaseemme.

Yritysjärjestelyt ja verotus

Toimistomme hoitaa yritysten rakennejärjestelyjä, yrityskauppoja ja muita yritysten sekä niiden omistajien verosuunnittelua. Neuvomme myös kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä yhdessä ulkomaalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Eräät järjestelyt, kuten sulautuminen, jakautuminen ja liiketoimintasiirto sekä osakevaihto on mahdollista toteuttaa oikein tehtynä siten, ettei niissä tuloudu verotettavaa tuloa eivätkä osakkeiden omistusajat katkea. Veroedut eivät kuitenkaan toteudu, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on veronkiertäminen tai veron välttäminen.

Erityisesti yritysjärjestelyiden sarjatoimia eli useiden perättäisten toimenpiteiden toteuttamista suunniteltaessa esimerkiksi ajoitus ja liiketoiminnallinen peruste kannattaa harkita tarkkaan, jotta veroseuraamukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Verottajalta pyydetyllä ennakkoratkaisulla on mahdollista varmistaa verokohtelu jo etukäteen. Me avustamme sinua ennakkoratkaisun pyytämisessä.

Lue myös artikkelimme yritysjärjestelyistä ja verotuksesta.

Varojenjaon verotus

Osingon maksaminen osakeyhtiön voitosta on kaikkein tunnetuin tapa jakaa varoja yhtiöstä. Yksityisestä osakeyhtiöstä nostettavaa osinko verotetaan matemaattisen kaavan avulla, jossa veronalaista pääomatuloa on 25 % osingosta, silloin kun osinko on enintään 8 % osakkeen arvosta. Tällaiselle osingolle on vuosittainen 150 000 euron raja, jonka ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on 85 %. 8 %:n ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on 75 %. Onkin siis tärkeää suunnitella varojenjakoa veroseuraamusten minimoiseksi.

Osingonjaon lisäksi yhtiö voi jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, alentamalla osakepääomaa sekä lunastamalla ja hankkimalla omia osakkeita. On myös mahdollista purkaa yhtiö. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään pääsääntöisesti osinkona, mutta sitä voidaan yksityisen osakeyhtiön kohdalla käsitellä myös luovutuksena, mikäli pääomansijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta ja verovelvollinen kykenee antamaan selvityksen. Varojenjako luovutuksena ei ole veronalaista tuloa, jos elinkeinotuloverolain ehdot täyttyvät.

Avustamme mm. seuraavissa yritysverotukseen liittyvissä asioissa:

 • sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät veroseuraamukset
 • erilaisten yritysjärjestelyjen verosuunnittelu ja avustaminen
 • osingonjaon verotus
 • kansainväliseen verotukseen liittyvät kysymykset
 • avustaminen asioinnissa Verohallinnon kanssa
 • valitukset, vastineet ja selvitykset.

Opas: Mitä osakekaupassa on muistettava?

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen osakekauppaan.

Autamme mielellämme verosuunnittelussa ja muissa yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad