fbpx

19.8.2016

Miten yrityksesi arvo määritellään

Tämä artikkeli on julkaistu Konepörssissä 08/16

Arvonmääritys on yrityskaupassa käytettävä käsite, joka tarkoittaa yrityksen kauppahinnan määrittelyä. Arvonmääritys on mahdollista tehdä useista näkökulmista, mm. myyjän, ostajan, verotuksen taikka rahoittajan näkökulmasta.

Yrityksen arvonmäärityksen toteutus

Ennen kauppahinnan asettamista myyjän olisi aina hyvä kysyä itseltään: Paljonko haluan tästä yrityksestä ja miksi? Kuka ostaisi yritykseni? Miksi ostaja sen ostaisi? Miksi hän olisi valmis maksamaan pyytämäni hinnan?

Laadukkaan arvonmäärityksen pohjaksi seuraavat tiedot ovat em. lisäksi arvokkaita:

 1. käypiin arvoihin oikaistu tase
 2. ostajan tulevaisuutta kuvaava tulolaskelma: todelliset tulot + kulut, satunnaiset tulot ja kulut poistettu, jaksotukset todellisen kassavirran näkökulmasta
 3. arvonmääritysmenetelmä ja vertailumenetelmä
 4. kattavat ja luotettavat tiedot myyjästä ja kohteesta
 5. näkemys mahdollisesta ostajasta, tämän motiiveista ja kyvyistä ostaa yritys
 6. tiedot rahoituksen saatavuudesta ja sen ehdoista.

Arvo on perusteltava ja jaettava omaisuuden arvostuseriin:

 • Goodwill +
 • Koneet ja kalusto +
 • Kiinteistö +
 • Vaihto-omaisuus +
 • Rahoitusomaisuus +
 • Ylimääräinen omaisuus (eli sijoitukset, ylimääräinen käteinen, lomamökit jne.)

= Yrityksen kokonaisarvo

Yritysjärjestelyjen ABC: Arvonmääritys -webinaari

Yrityksen arvonmäärityksen webinaarissa käsitellään yrityksen arvoon määrittämiseen liittyviä asioita. Asiantuntijana Markku Lindblad.

Substanssiarvo vai tuottoarvo?

Arvonmäärityksen yleisimmät termit ovat substanssi- ja tuottoarvo. Substanssiarvo perustuu yrityksen taseessa näkyvien varojen ja velkojen väliseen erotukseen. Tuottoarvon perustana on kyseessä olevaan yritykseen kohdistuvat tuotto-odotukset. Jos on myymässä tai ostamassa yritystä on hyvä selvittää itselleen mistä hintapyyntö koostuu ja mihin se perustuu.  Esim. mistä johtuu, jos yrityksen hintapyyntö on 1M€, mutta sen tulos vain 50t€. Yrityksen houkuttelevuus kasvaa yleensä jakaumaa tarkastelemalla. Taseesta voi löytyä esim. seuraavat kiinnostavat erät:

 • Kesämökki 300.000€
 • Sijoitusosakkeet 100.000€
 • Ylimääräinen kassa 100.000€
 • = Tuottoarvo 500.000€ sisältäen bisnekseen tarvittavan omaisuuden

Substanssiarvo lasketaan vähentämällä viimeisimmästä yrityksen taseesta kaikki velat. Substanssiarvo on siis yrityksen minimihinta. Sitä voisi samoin luonnehtia yrityksessä olevaksi omaksi, velattomaksi varallisuudeksi. Huomata kuitenkin tulee, että taseessa näkyvien omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia ja täten hyödyllisiä lähinnä verottajan näkökulmasta. Substanssiarvoa laskettaessa tähänkin tulee siten tehdä oikaisuja, eli selvittää myytävien omaisuuserien käyvät arvot.

Tuottoarvon laskentaan tarvitaan realistinen tulosennuste, joka yleensä saadaan summaamalla tulevat tuotot esim. seuraavalta viideltä vuodelta. Tuottoarvon laskentakaavassa on kuitenkin suuria eroja riippuen siitä, kenen näkökulmasta arvonmääritystä tehdään. Verottaja esimerkiksi laskee yhteen tuotot vain edellisten vuosien perusteella, kun taas ostaja haluaa ymmärrettävästi tietää tulevaisuudesta ja tällöin laskee tuottoarvon pitäen silmällä tulevaisuuden realistisia tuottoja. Tuottoarvon peruskysymykset ovat: Paljonko yritys tuottaa? Missä ajassa? Millä varmuudella? ja Kenelle? Nyrkkisääntönä on yleisesti pidetty sitä, että yritys, jonka arvossa tuotot on summattu alle kahdelta vuodelta, on halpa ja vastaavasti yritys, jonka tuotot on summattu yli kuudelta vuodelta, on kallis.

Yrityksen arvonmääritys ammattilaisen tekemänä

Tutustu yrityksen arvonmäärityksen palveluumme ja kysy kiinteähintaisesta palvelusta (alk. 800 €).

Lopuksi

Oikeita laskelmia ja lopputuloksia voi olla useita. Tästä syystä yrityksen arvoa ei ilmoiteta yhtenä lukuna, vaan arvohaarukkana ja sitä tukevina perusteluina. Juristeillamme on vankka kokemus yritysten arvomääritykseen liittyvissä kysymyksissä. Yrityksesi arvo ja arvoon vaikuttavat seikat on hyvä olla tiedossa, jotta voi itse vaikuttaa ensinnäkin tuotto-arvoon sekä niihin liittyviin odotuksiin, mutta myös yrityksen houkuttelevuuteen myyntitilanteessa.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad