fbpx

21.4.2021

Kuljetusyhtiön liiketoimintakauppa huutokauppamenettelyn päätteeksi

Asianajotoimisto Lindblad auttoi sopivan ostajan löytämisessä Kuljetusliike O Valkonen Oy:n liiketoiminnalle sekä liiketoimintakaupan toteuttamisessa Ylärakkola Logistics Oy:n kanssa.

Yrityksen myynti tuli ajankohtaiseksi

Raskaaseen logistiikkaan erikoistunut eteläkarjalainen Kuljetusliike O Valkonen Oy oli vuoden 2020 alussa haastavassa tilanteessa, kun yrittäjänä 1980-luvulta asti toiminut Osmo Valkonen menehtyi. Hänen leskensä Milla Valkonen otti hoidettavakseen kuljetusliikkeen toimitusjohtajan roolin, vaikka hän oli aiemmin työskennellyt aivan toisentyyppisellä alalla. Kuolinpesässä Milla Valkonen ja lapset tekivät omistajille kuuluvat liiketoiminnan myyntiin liittyvät päätökset.  

Alusta asti oli jo melko selvää, että yritys myydään. Lupaavista aluista huolimatta myynti ei kuitenkaan ottanut onnistuakseen.

”Mieheni oli nimennyt tilitoimiston kautta henkilön, joka voisi auttaa minua yrityksen kanssa ja yrityksen myyntiin liittyen, mutta tämä vetäytyi tehtävästä. Keväällä ja vielä kesälläkin myyntineuvotteluja käytiin kahden lähiseudun ostajaehdokkaan kanssa, mutta neuvottelut eivät tuottaneet toivottua lopputulosta. Syksyllä 2020 soitin sitten Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n projektipäällikkö Tarmo Soroselle, joka suositteli ottamaan yhteyttä Asianajotoimisto Lindbladiin”, Milla Valkonen kertoo.

Yhteistyö yrityksen myymiseksi aloitettiin suunnitelmallisesti heti ensitapaamisesta.

”Kävin tapaamassa Markku Lindbladia ja selitin tilanteen. Sovimme Lindbladin kanssa, että hän alkaa hoitaa myyntiasiaa. Itse puolestani olin yhteydessä yrityksemme yhteistyökumppaniin Stora Ensoon päin myyntisuunnitelmista”, Valkonen kertoo.

Ostajan löytäminen ja liiketoimintakaupan toteutus

Yhtiön myynnissä lähdettiin liikkeelle keräämällä aluksi materiaalia yrityksen tilanteesta, sopimuksista ja muista myynnissä huomioitavista asioista. Perunkirjoitusta tehtäessä yrityksen arvo oli jo määritelty, ja se oli pohjatietona myyntiprosessille.

Seuraavaksi Lindblad alkoi selvittää potentiaalisia ostajaehdokkaita. Asiakkaalla oli tiedossaan useita kilpailevia yrityksiä, ja lisäksi ostajaprofiiliin sopivia yrityksiä haettiin eri rekistereistä. Mahdollisista ostajista tehtiin koontia tiettyjen kriteerien perusteella.

Potentiaalisiksi määriteltyihin yrityksiin otettiin yhteyttä kirjallisesti ja heiltä pyydettiin ostotarjouksia. Tällä tavalla saatiin hyvä määrä yhteydenottoja ja myös useampia tarjouksia. Ostotarjouksen tehneistä valikoitiin sopivimmat, ja heille esiteltiin Kuljetusliike O Valkosen toimintaa paikan päällä Imatralla. Samassa yhteydessä näiden yritysten kanssa tehtiin salassapito- ja rekrytointikieltosopimukset.

Vielä tarkemmin ostajaehdokkaat pääsivät tutustumaan myytävään yhtiön heille järjestetyn virtuaalisen datahuoneen välityksellä. Sinne oli koottu nähtäville yrityksestä asiakirja-aineisto, jonka pohjalta ostajaehdokkaat voivat tehdä kaupankohteen tarkastuksen. Datahuone oli toteutettu niin, että myyjäpuoli pystyi seuraamaan, mitä kukin ostajaehdokas oli katsonut. Myös lisäaineistoa toimitettiin tarpeen mukaan. Kaupankohteeseen tutustuttuaan ostajilla oli mahdollisuus tehdä korotus kauppahintaan.

Seuraava kierros eli kauppakirjaluonnosten läpikäynti järjestettiin tarjouksen tehneiden kanssa videokeskusteluna. Yksi tähän vaiheeseen selvinneistä ostajaehdokkaista oli Ylärakkola Logistics Oy, joka valikoitui lopulta myyjän päätöksellä kauppakumppaniksi. Ennen kaupantekoa sovittiin vielä osapuolten kesken sopimusten siirtymisestä. Lopuksi sopimus viimeisteltiin kaikki yksityiskohdat huomioiden.

Paperit liiketoimintakaupasta Kuljetusliike O Valkosen ja Ylärakkola Logistics Oy:n välillä allekirjoitettiin 1.4.2021.

Selkeä prosessi vei hallitusti kohti onnistunutta yrityskauppaa

Milla Valkonen kertoo olevansa erityisen tyytyväinen Lindbladin täsmällisyyteen ja systemaattisuuteen myyntiprosessin eteenpäin viemisessä.

”Koko ajan oli tiedossa selvät kuviot, miten edetään, ja tekemiselle sovittiin aina päivämäärät sekä kellonajat. Työskentely oli tavoitteellista ja eteni hyvin juuri sen takia. Vuorovaikutus oli joka tilanteessa selkeää. Dataroom toimi myös hyvin tiedonjakotapana ja siitä oli meille itsellekin paljon hyötyä”, Valkonen tarkentaa.

”Oli korkea aika saada yhtiö myydyksi, ja siinä onnistuttiin. Vaikka meille jäikin vielä kalustoa ja hallirakennus myytäväksi, yhtiön kauppa oli tärkeää saada hoidettua nyt. Kolme työntekijöistämme siirtyi kaupan myötä Ylärakkolalle töihin, ja myös Stora Enson osalta yhteistyö jatkuu uuden omistajan kanssa.”

Lisäksi Valkonen antaa positiivista palautetta Markku Lindbladin jakamasta vahvasta osaamisesta.

”Lindbladilla on asiantuntemusta yrityskaupoissa ja hän antoi hyviä neuvoja, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Siitä oli itselleni paljon hyötyä. Kun ostajaehdokkaita oli monta, oli haastavaa fokusoitua realistisiin ostotarjouksiin. Lindblad auttoi keskittymään tietynlaisiin tarjouksiin ja hylkäämään tietyt.”

”Kaiken kaikkiaan Lindbladin palvelusta jäi oikein hyvä kokemus, enkä olisi pärjännyt ilman sitä. Verotuskuviot ja yhteiskunnan vaatimukset ovat tiukat ja yritystä myytäessä on otettava huomioon monenlaisia asioita. Lindbladin kanssa prosessi sujui todella hyvin”, Valkonen sanoo.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad