fbpx

5.10.2010

Yrityskauppa prosessina

Myyjän näkökulma

Myyjällä voi olla useita syitä liiketoiminnan tai sen osa myymiselle. Yksi tyypillinen syy on eläkkeelle siirtyminen. Syy liiketoiminnan osan myymiselle voi olla keskittyminen tiettyyn liiketoiminta-alueeseen eli pääasialliseen toimintaan kuulumattoman liiketoiminnan osan myyminen. Muita syitä voivat olla myös verotukselliset syyt, rahoitusresurssien riittämättömyys tai jopa yrityksen kriisitilanne.

Myyjän kannalta on tärkeää, että yrityksen arvo on mahdollisimman korkea, joten myyjän kannattaa pyrkiä kohottamaan yrityksen arvoa ennen kauppaa. Myyjän tulee myös ryhtyä erilaisiin yrityksen myytävyyttä parantaviin toimenpiteisiin sekä verotussyistä tehtäviin toimenpiteisiin.

Lue maksuton oppaamme: Mitä liiketoimintakaupassa on muistettava?

Ostajan näkökulma

Yrityskauppaa koskeva päätös on ostajan kannalta investointipäätös, johon ostajan tulee soveltaa samoja päätöksenteon menetelmiä ja kriteereitä kuin muihinkin investointeihin. Vasta kun yrityksen päämäärät on määritelty, voidaan valita keinot, joilla asetettuihin päämääriin pyritään. Ostajan on selvitettävä miten yrityskauppa liittyy yhtiön strategiaan ja johtaako suunnitteilla oleva kauppa jopa strategian tarkistamiseen.

Myös ostajan tavoitteet voivat olla moninaiset. Markkinaosuuden valtaaminen, jälkimarkkinoiden kasvattaminen tai kilpailijan eliminoiminen ovat tärkeimpiä syitä. Muita syitä voivat olla myös siirtyminen uudelle markkina-alueelle tai uusiin tuotteisiin sekä tuotantokapasiteetin lisääminen.

Ostajan tulee pohtia vastaako ostettava liiketoiminta ostajan omaa liikeideaa tai ostajan tavoittelemaa liikeideaa.

Ostajan on selvitettävä kohteen taloudellinen asema, kuten toiminnan laajuus, liikevaihto, henkilöstömäärä, valmistusmäärät. Toiminnan tulos, rahoitusasema sekä verotuksellinen asema on tärkeää käydä huolellisesti läpi ja ymmärtää sekä selvittää se mihin tekijöihin ostettavan kohteen menestys tai menestymättömyys on perustunut. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa tuotemerkit, patentit, lisenssit sekä avainhenkilöt.

Opas onnistuneeseen liiketoimintakauppaan

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen liiketoimintakauppaan.

Kohteen omistusrakenne on tärkeä selvittää. Ostajan tulee pohtia minkälaista omistusrakennetta tavoitellaan sekä sitä, että voidaanko ostaa koko yritys vai kannattaako ostaa vain osa liiketoiminnasta. Uuden omistajan osakkeiden osuus kaikista osakkeista on asia, jota tulee pohtia. On tarkasteltava sitä, saako ostaja enemmistön osakkeista ja minkälainen vähemmistö yritykseen jää. Myös ostettavan kohteen sidosryhmät ovat tärkeä osa yrityskauppaa. Ostaja voi haluta sitouttaa kohteen liikejohtoa sekä varsinkin kohteen jo olemassa olevia asiakkaita uuteen yhtiöön.

Tutustu yritysjärjestelyihin ja yrityskauppaan liittyviin palveluihimme, ne ovat toimistomme erikoisosaamisaluetta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad