fbpx

4.6.2021

Omaisuuden erottelu avoliiton päättyessä

Ex-avopari hyödynsi avoliiton päättyessä Asianajotoimisto Lindbladin asiantuntijapalvelua omaisuuden erotteluun.

Ex-avoparin kiinteistöomaisuuden erottelu

Omaisuuden erottelu on prosessi, jossa avopuolisoiden varallisuus erotetaan toisistaan avoliiton päättyessä. Tällöin kumpikin osapuoli saa itselleen kuuluvan omaisuutensa. Asianajotoimisto Lindblad oli lakiasiantuntijana omaisuuden erottelussa ex-avoparille, joka haluaa esiintyä tässä referenssissä nimettömänä.

Tapauksen osapuolina oli entinen avopari, jonka erotilanteen selvittelyssä tarvittiin asianajotoimiston apua kiinteistöomaisuuden erotteluun. Ex-pari oli yhdessä suunnitellut ja rakentanut talon avoliiton aikana, ja erotilanteessa haluttiin selvittää, kuka oli maksanut mitäkin, ja mikä oli itse tehdyn rakentamistyön arvo.

”En ollut aikaisemmin asioinut asianajotoimiston kanssa, joten tein vertailua jonkin verran etukäteen netissä. Valitsin Asianajotoimisto Lindbladin hoitamaan tätä asiaa, koska heillä tuntui olevan asiantuntijuutta tämän tyyppisten tapausten hoidossa. Lisäksi minulle oli tärkeää, että tarvittaessa pystymme asioimaan paikan päällä paikallistoimistossa. Asianajotoimisto Lindbladilla on toimisto myös täällä Mikkelissä, joten sikäli valinta oli helppoa”, ex-avoparin toinen osapuoli perustelee.

Kuolinpesän hallinto-opas

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Sopimuserottelu on toimituserottelua nopeampi prosessi

”Tapausta alettiin ratkomaan Asianajotoimisto Lindbladin edustajan kanssa käymällä tilannetta läpi talon rakentamisen ajoista saakka. Minulla oli aluksi pelko siitä, että joudun maksamaan ex-avopuolisolleni koko talosta puolet, vaikka olin aikoinaan maksanut lähes kaikki rakentaminen kustannukset”, entisen avoparin osapuoli kertoo lähtötilanteesta ja jatkaa:

”Minulle oli helpottavaa, kun sain varmuuden, ettei taloa tarvitse myydä, jotta omaisuus saadaan eroteltua.”

Tapauksen käsittelyn kannalta oli edullista, että ex-avopari oli eron jälkeen hyvissä väleissä ja omaisuuden erottelua pystyttiin ratkomaan sovussa.

”Varsinainen asian käsittely sujui nopeasti. Olimme ex-avopuolisoni kanssa etäyhteydessä Asianajotoimisto Lindbladiin ja hyvässä hengessä käytyyn neuvotteluun meni noin tunti – ja pääsimme sopimukseen. Parin viikon päästä neuvottelusta paperit olivat valmiit, jonka jälkeen kävimme allekirjoittamassa erotteluasiakirjan asianajotoimisto Lindbladin Mikkelin toimistossa”, ex-avoparin osapuoli sanoo ja jatkaa:

”Lopputulema oli se, että maksoin sopimuksen mukaan tietyn summan ex-avomiehelleni. Omaisuuden erottelu saatiin hoidettua päiväjärjestyksestä nopeasti, vaivattomasti ja sopuisasti.”

Avoliiton erotilanteessa sopimuserottelu on poikkeuksetta nopeampi tapa hoitaa omaisuuden erottelu kuin toimituserottelu. Sopimuserottelu on muotomääräinen toimenpide, jossa asianajotoimiston tehtävänä on varmistaa, että erotteluasiakirja saadaan vastaamaan sitä, mitä sen lain mukaan tarvitsee sisältää. Toimituserottelussa haetaan pesänjakaja käräjäoikeudesta. Pesänjakaja ratkaisee ne asiat, joista avopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen.

”Mikäli asiassa ei olisi päästy sopuun, olisi edessä ollut oikeudenkäynti ja pesänjako, joka olisi voinut tulla kalliiksi. Jo asianajotoimiston puolesta meille korostettiin, että aina parempi, jos erottelu saadaan tehtyä sovussa”, ex-avopuoliso sanoo.

Tutustu perintöoikeuden palveluihimme

Lue lisää perunkirjoitukseen ja pesänselvitykseen liittyviin palveluistamme.

”Turvallinen olo koko prosessin ajan”

Ex-avoparin toisen osapuolen mukaan eroprosessi oli henkisesti raskasta, mutta omaisuuden erottelu hoitui Asianajotoimisto Lindbladilta sujuvasti ja hyvän palvelun hengessä.

”En aluksi tiennyt kuinka lähtisin edistämään asiaa ja kysyin ensin apua pankkini lakimieheltä, joka ei kuitenkaan osannut auttaa, eikä asia lähtenyt etenemään alkuunkaan. Kun käännyin Asianajotoimisto Lindbladin puoleen, tuntui, että sieltä löytyivät oikeat ihmiset hoitamaan tapaustani. Jo alusta saakka minulla oli tunne, että toimeksiantoni on asiantuntevissa käsissä ja saan aidosti apua”, hän sanoo.

”Prosessi sujui asiantuntevasti ja kaikki oli vaivatonta. Asianajotoimisto hoiti puolestani tarvittavien asiakirjojen, kuten kiinteistörekisterin todistuksen hankinnan. Minulla oli turvallinen olo koko prosessin ajan”, asiakas kertoo ja jatkaa:

”Olen tyytyväinen ja kyllä suosittelisin Asianajotoimisto Lindbladia hoitamaan omaisuuden erotteluasiaa vastaavassa tilanteessa oleville. Kaikki sujui tosi hyvin ja ennen kaikkea nopeasti!”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad