Artikkeleita

Hallintaoikeus

Hallintaoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää omaisuutta ja saada itselleen sen tuotto. Se on eri asia kuin omistusoikeus, sillä hallintaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta myydä tai muuten luovuttaa omaisuutta eteenpäin tai hävittää sitä. Hallintaoikeuden...

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen hallintaoikeus

KKO:2012:88 Korkein oikeus on ottanut kantaa antamassaan ratkaisussaan asunto-osakeyhtiön yhteisten tilojen hallintaoikeudesta ja yhtiöjärjestyksestä. A oli ostanut huoneiston hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Yhtiön hallitus oli tätä ennen...