Artikkeleita

Työntekijän osa-aikaistaminen

Tuotannollisten ja taloudellisten perusteiden tulee olla pysyvän osa-aikaistamisen tullessa kyseeseen olennaisia ja pysyviä. Jos työantajalla on tarve lyhentää työntekijän vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ainoastaan väliaikaisesti, on kysymys lomauttamisesta...

Nollatuntisopimuksia koskevat muutokset

Työopimus- ja työaikalait ovat aiemmin mahdollistaneet ns. nollatuntisopimukset eli sopimukset, joiden mukaan työntekijän työaika on esim. 0-40 tuntia viikossa. Työnantajalla on ollut myös oikeus tarjota työsopimusta sellaisella ehdolla, että työntekijä on...

Työoikeus

Työsopimuksen tekeminen Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti (TSL 3.1 §). Se on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevina on pidettävä työnantajan aloitteesta ilman...