fbpx

23.10.2018

Työntekijän osa-aikaistaminen

Tuotannollisten ja taloudellisten perusteiden tulee olla pysyvän osa-aikaistamisen tullessa kyseeseen olennaisia ja pysyviä. Jos työantajalla on tarve lyhentää työntekijän vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ainoastaan väliaikaisesti, on kysymys lomauttamisesta ja silloin lomautusperusteiden on täytyttävä. Työajan lyhentämistarpeen ollessa vain tilapäinen on työntekijä lomautettava kokonaan osa-aikaistamisen sijaan.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella osa-aikaistaminen edellyttää kaikkien työsopimuslain ja mahdollisesti soveltuvan työehtosopimuksen irtisanomisperusteiden täyttyvän. Jos työnantaja on yhteistoimintamenettelystä yrityksissä annetun lain alainen, työnantajan on pidettä lain edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut ennen henkilöstön vähennyksistä päättämistä. Työnantajan on myös selvitettävä mahdollisuudet tarjota osa-aikaistettavalle työntekijälle muuta työntekijän ammattia ja koulusta vastaavaa työtä. Lisäksi työnantajan on selvitettävä, onko työntekijä kohtuudella koulutettavissa muuhun työnantajan tarjolla olevaan työhön osa-aikaistamisen sijaan. Mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole löydettävissä, työnantaja voi osa-aikaistaa työntekijän työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamalla. Työntekijän työsuhde jatkuu tällöin osa-aikaisena irtisanomisajan kuluttua umpeen.

Ota yhteyttä

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua työsopimuksiin ja työsopimuksien purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad