fbpx

21.2.2018

Työsuhteen päättäminen sairauslomalla

Työntekijän työsuhde voidaan päättää vain asiallisella ja painavalla perusteella. Sairaus on lähtökohtaisesti kielletty irtisanomisperuste, ellei työntekijän työkyky ole vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Kokonaan toinen kysymys on se, voiko irtisanomisilmoituksen toimittaa työntekijälle, joka on sairauslomalla. Tämä on lain mukaan mahdollista. Voi kuitenkin olla, että menettely on työehtosopimuksessa kielletty. Työehtosopimus onkin tarpeen tarkistaa aina ennen kuin työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin työsuhteeseen liittyen.

Työsopimuslain mukaan irtisanomisilmoitus toimitetaan työntekijälle henkilökohtaisesti. Yleensä irtisanomisilmoitus annetaan tilaisuudessa, jossa on paikalla työnantajan edustaja ja työntekijä. Työntekijä kuittaa allekirjoituksellaan saaneensa tiedon irtisanomisilmoituksesta.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Mikäli työntekijä on sairauslomalla, tämä ei ole mahdollista. Tällöin työnantajan ei tarvitse odottaa työntekijän paluuta, vaan ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Irtisanominen voidaan toimittaa myös haastemiehen kautta, jolloin se tulee työntekijän tietoon kyseisenä päivänä.

Mikäli työntekijä on saanut tiedon irtisanomisesta jo ennen seitsemättä päivää, irtisanomisaika alkaa kulua tästä päivästä. Tämä voidaan todeta esim. sähköpostin vastaanottokuittauksella.

Voi olla, että työntekijä saa tiedon irtisanomisesta vasta seitsemän päivän jälkeen. Tällä ei ole kuitenkaan työnantajan kannalta merkitystä, vaan irtisanomisajan laskenta alkaa seitsemännestä päivästä.

Lain esitöissä ei suositella irtisanomisen toimittamista tekstiviestillä. Mikäli työntekijä saa kuitenkin tekstiviestistä tiedon, eikä tästä jää epäselvyyttä, tekstiviesti on yhtä pätevä päättämiskeino kuin kirjekin.

Mikäli työntekijä on vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon vapaalla, katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetetty irtisanomisilmoitus toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa siis odottaa työntekijän töihin paluuta.

Toki yleensä on kohtuullista, että työnantaja myös sairaustapauksissa odottaa työntekijän paluuta töihin ennen irtisanomisilmoituksen toimittamista, ellei kyseessä ole sitten pitkä sairausloma.

Ota yhteyttä

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua työsopimuksiin ja työsopimuksien purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad