Artikkeleita

Holding-yhtiö ja verotus

Holding-yhtiötä on verotettu joko elinkeinonharjoittajana tai tuloverolain mukaan. Muiden yhteisöjen tavoin holding-yhtiö maksaa sijoitustuotosta veroa vuoden 2014 alusta 20 prosentin verokannan mukaan. Vaikka pääomaverokanta on tällä hetkellä jopa 30-32 prosenttia,...

Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Tietyissä tilanteissa yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan. Kyseessä on merkittävä osakkeenomistajan oikeuksiin puuttuva päätös, eikä hallintaanottoon voi ryhtyä...