fbpx

16.5.2024

Liikehuoneiston kunnossapito ja puutteet

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on säännöksiä liikehuoneiston käyttämisestä ja kunnossapidosta. Osittain nämä säännökset ovat pakottavia eli sopimuksella ei voi pätevästi sopia toisin kuin lain säännöksessä. Vuokrasuhteen osapuolten on tunnettava laki, jotta sopimussuhteessa osataan toimia oikein.

Huoneiston kunnon puutteellisuus

Lain mukaan liikehuoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Huoneiston kunnosta voidaan sopia lisäksi yksityiskohtaisesti vuokrasopimuksessa.

Mikäli vuokrakohde ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa ja vuokranantaja on vastuussa tästä, vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli puutteellisuudella on olennainen merkitys eikä vuokranantaja kehotuksen saatuaan viivytyksettä huolehdi puutteellisuuden poistamisesta. Voi myös olla, että puutetta ei ole mahdollista korjata, jolloin purkuoikeus on myös olemassa. Vuokrasopimuksen purun sijaan vuokralaisella voi olla toisaalta oikeus korjata vuokranantajan vastuulla oleva puutteellisuus ja saada korvaus kuluista vuokranantajalta.

”Siinä kunnossa kuin se on”

Usein vuokrakohde vuokrataan ”siinä kunnossa kuin se on”. Tämä ehto ei poista vuokranantajan vastuuta esim. siitä, että vuokrakohdetta on turvallista ja terveellistä käyttää. Lain mukaan vuokralainen voi vedota puutteeseen, jos vuokralainen sopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita tai odottaa sitä huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta

Mitä asunto-osakeyhtiölain mukainen kunnossapito tarkoittaa? Lue opas ja tiedät mitä hallituksen jäsenten ja osakkaiden on tärkeä tietää.

Vuokralaisen oikeus vuokranalennukseen

Vuokralaisella voi olla oikeus vuokranalennukseen tai jopa vapautukseen vuokranmaksusta kokonaan, kunnes puutteellisuus korjataan. Oikeus alennukseen alkaa aikaisintaan silloin, kun vuokranantaja saa tiedon puutteellisuudesta.
Vuokralaisella voi olla myös oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli huoneiston puutteellinen kunto tai korjauksen viivästyminen johtuu vuokranantajan laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Mikäli huoneiston kunnon puutteellisuus johtuu vuokralaisesta itsestään, oikeutta korvaukseen tai vuokranalennukseen ei ole.

Vuokralaisen vastuu huoneistosta

Vuokralaisen on käytettävä tilaa siten, että se ei vahingoitu. Vuokralainen vastaa huoneistolle aiheuttamastaan vahingosta vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa myös lähtökohtaisesti tilaa käyttävien henkilöiden aiheuttamasta vahingosta. Normaali kuluminen ei ole vahinkoa, eikä tällaista tarvitse korvata. Normaalista kulumisesta puhutaan silloin, kun tilaa on käytetty normaalisti käyttötarkoituksen mukaisesti. On selvää, että huoneistojen pinnat kuluvat käytössä, eikä tämä ole aiheutettua vahinkoa.

Vuokralaisella on myös ilmoitusvelvollisuus. Vuokralainen on velvollinen valvomaan huoneiston kuntoa ja ilmoittamaan vuokranantajalle, mikäli ilmenee jokin vuokranantajan vastuulla oleva puute. Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuuden, vuokralainen voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Vuokralaisella on myös velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle, mikäli vuokrakohde jää pidemmäksi aikaa tyhjilleen.

Onko sinulla kysyttävää kiinteistöoikeudesta?

Ota yhteyttä ja jutellaan!

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad