fbpx

16.5.2024

Liiketilan vuokrasopimus

Liiketilan vuokrasopimuksia koskevat kiistat ovat yleisiä. Riitatilanteita voi pyrkiä estämään laatimalla kirjallinen vuokrasopimus mahdollisimman huolellisesti.

Liikehuoneiston vuokrauksesta annettu laki säätelee vuokrasuhteita ja osittain kyse on pakottavasta lainsäädännöstä, josta ei osapuolten kesken voi sopia toisin. Vuokrasuhteen osapuolten onkin tunnettava lainsäädäntö, jotta ikäviä yllätyksiä ei synny. Sopimusvapautta on rajoitettu erityisesti vuokrasuhteen päättämisen osalta

Sopimus on tehtävä kirjallisesti

Lain mukaan vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti. On tärkeää, että sopimuksessa sovitaan ensinnäkin tärkeistä perusehdoista. Näitä ovat ainakin sopimuksen osapuolet, vuokrattavan tilan määrittely, vuokran määrä mahdollisine korotusehtoineen sekä vuokra-aika. Mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, osapuolten kannattaa sopia irtisanomisajasta selkeästi. Epäselvä ja tulkinnanvarainen sopimus ei ole kenenkään etu.

Vuokravakuudesta sopiminen on tärkeää. Vuokralaisella ei ole velvollisuutta asettaa vakuutta, ellei siitä sovita erikseen.

Vuokrasopimuksessa kannattaa todeta vuokratilan käyttötarkoitus ja sopia siitä, että vuokralaisen harjoittama toiminta noudattaa tilan käyttötarkoitusta. Sopimuksessa kannattaa todeta myös vuokralaisen mahdollinen oikeus tehdä muutostöitä sekä mahdollinen vuokranantajan velvollisuus maksaa korvaus näistä töistä. Vuokrasopimuksessa kannattaa myös sopia, miten vuokrakohteen kunnossapito jakautuu osapuolten kesken. Tämän voi tehdä esim. erillisellä liitteellä.

Vuokralaisella voi olla oikeus vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta kokonaan, mikäli liiketilassa on puutteita vuokrasuhteen aikana. Vuokralainen on vastuussa omasta toiminnastaan ja esim. vahingonkorvausvastuussa, mikäli aiheuttaa vuokrakohteessa vahinkoa.

Tutustu kiinteistöoikeutta käsitteleviin materiaaleihin

Löydät kaikki asunto-osakeyhtiöitä käsittelevät webinaarit ja oppaat materiaalit-osiosta.

Vuokrasuhteen päättyminen

Vuokrasuhde päättyy normaalisti määräaikaisen vuokra-ajan päättyessä tai jommankumman osapuolen irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen. Vuokrasopimuksen voi purkaa vain tietyissä tilanteissa, jotka on lueteltu laissa. Purkaminen päättää vuokrasopimuksen heti. Toki usein käy niin, että vuokralainen riitauttaa asian, eikä suostu poistumaan liiketilasta. Näissä tilanteissa tarvitaan täytäntöönpanokelpoinen häätötuomio.

Alivuokraus vai edelleenvuokraus

Vuokrasuhteissa on tärkeää ymmärtää alivuokrauksen ja edelleenvuokrauksen ero. Alivuokraus on lähtökohtaisesti sallittua ja siinä vuokralainen luovuttaa osan vuokrakohteesta eteenpäin. Alivuokrauskin voidaan toki kieltää vuokrasopimuksessa. Edelleenvuokraus tarkoittaa sitä, että vuokralainen luovuttaa koko vuokrakohteen eteenpäin. Tämä on kiellettyä ilman vuokranantajan lupaa.

Onko sinulla kysyttävää kiinteistöoikeudesta?

Ota yhteyttä ja jutellaan!

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad