fbpx

Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsopimus on olemassa, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Työsopimuksen olemassaoloa ei estä, vaikka työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa eikä sekään, että työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.

Työsopimusmallit ja muut yleisimmät työoikeuden palvelut kiinteään hintaan

Tarjoamme monia yrityksen tarvitsemia palveluita selkeästi hinnoiteltuina tuotepaketteina.

Onko kyseessä työsopimus vai ei?

Direktio-oikeus eli työnantajan johto- ja valvontaoikeus on kaikkein tärkein tunnusmerkki arvioitaessa, onko kyseessä työsopimus vai ei. Tästäkin voi olla epäselvyyttä erityisesti kevytyrittämisen ja freelancer-muotoisen toiminnan kanssa. Jos asia on epäselvä, kannattaa kääntyä työoikeuden asiantuntijan puoleen.

Työntekijöitä valittaessa työnantajan on otettava huomioon yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Ansioituneinta hakijaa ei ole pakko ottaa työhön, vaan työnantaja saa painottaa esimerkiksi työntekijän persoonaa ja taitoja, mutta painotukset eivät saa olla syrjiviä.

» Lue lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä

Miten työsopimus pitää tehdä?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, työvoiman tarve on pysyvä. Määräaikainen työsopimus voidaan ilman perusteltua syytä tehdä kuitenkin pitkäaikaistyöttömän kanssa. Näiden seikkojen tulkinta voi edellyttää kääntymistä työoikeuden asiantuntijan puoleen.

Vaikka kirjallinen työsopimus ei ole pakollinen, työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivat ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Suosittelemme tekemään aina kirjallisen työsopimuksen, jotta väärinkäsitykseltä voidaan välttyä.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu mm. edistää suhteita työntekijöihin sekä edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla, johon kuuluu syrjintäkielto. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Lisäksi työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu, että hänen on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta. Työntekijä ei saa harjoittaa työnantajaa vahingoittavaa kilpailevaa toimintaa tai paljastaa liikesalaisuuksia työsuhteessa ollessaan. Salassapito- ja kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä erikseen. Työntekijän on omalta osaltaan huolehdittava työturvallisuudesta.

Apunasi monipuolinen kokemus työelämän lakiasioista

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikanakin ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad