fbpx

13.12.2021

Sähköntuotanto omalla kiinteistöllä

Nykyään on varsin suosittua rakentaa aurinkopaneeleja omakotitalon katolle tai esimerkiksi pientuulivoimala isolle pihalle. Tässä artikkelissa tarkastellaan sekä sähköntuotannon rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, että oman sähköntuotannon verotusta.

Mitä huomioitava omaa sähköntuotantoa rakennettaessa

Maankäyttö- ja rakennuslakia tulkitsemalla aurinkopaneelien asennus ei tavallisesti vaadi muuta kuin korkeintaan toimenpideluvan, jota voi hakea oman paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Toimenpidelupakin vaaditaan yleensä vain, jos asennettava paneelijärjestelmä on niin iso, että se voi vaikuttaa kaupunki- tai maisemakuvaan. Rakentamisesta on kuitenkin mahdollisesti annettava maankäyttö- ja rakennusluvan mukainen ilmoitus, vaikkei lupaa vaadittaisi. Huomioitava on myös paikkakuntakohtainen rakennusjärjestys. Esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, ettei toimenpidelupaa vaadita aurinkokeräimen sijoittamisesta pihamaalle, rakennukseen tai rakennelmaan. Jyväskylän rakennusjärjestyksessä toisaalta toimenpidelupa vaaditaan isommista aurinkopaneeleista, ilmoitus 5–10 m² kokoisista paneeleista ja alle viiden neliömetrin aurinkopaneelit eivät edellytä niiden asentajalta mitään toimenpiteitä.

Pientuulivoimalat yleensä edellyttävät vähintään toimenpidelupaa ja asemakaava-alueella jopa rakennuslupaa riippuen oman paikkakunnan rakennusjärjestyksestä. Esimerkiksi em. Jyväskylän rakennusjärjestyksessä ainoastaan hyvin pienet, alle 5 m korkeat tuulimyllyt on vapautettu menettelystä kokonaan. Tavallinen pientuulivoimala, 5–40 m korkeudeltaan edellyttää Jyväskylässä toimenpidelupaa, mutta toimenpidelupaa ei voi myöntää, jos tuulivoimala haittaisi esimerkiksi naapurikiinteistöä. Yleisesti voidaan sanoa, että tuulivoimalan rakentamisessa on yleensä toimitettava enemmän selvitystä voimalan vaikutuksista ympäristöön ja tämän vuoksi luvan saaminen voi olla vaikeampaa kuin aurinkopaneelin tai -keräimen kohdalla.

Oman sähköntuotannon verotus

Omiin tarpeisiin tuotettu sähkö ei ole verotettavaa tuloa. Oma sähköntuotanto voi kuitenkin ylittää omakotitalon sähkönkulutuksen ajoittain, esimerkiksi öisin tai rakennuksen ollessa tyhjillään. Tällöin omistaja voi myydä ylijäämäsähköä sähköyhtiölle. Usein myytävä sähkö jää niin vähäiseksi, ettei tuotantokustannusten jälkeen jää verotettavaa tuloa.

Verohallinto katsoo, ettei kotitalouden tuottama sähkö ole elinkeinon harjoittamista, vaan kyseessä on tuloverolain mukainen tulo, mikäli sähkönmyyntiä olisi niin paljon, että siitä muodostuu verotettavaa tuloa. Väliä ei ole sillä, saako sähkön myyjä myymänsä sähkön hinnan rahana vai alennuksena sähkölaskustaan.

Sähköntuotannosta saatavista tuloista vähennetään verotuksesta niiden hankkimisesta saatavat menot verottajan ohjeen mukaan seuraavasti: ”sähkön myynnistä saadusta tulosta vähennyskelpoisia menoja voivat ensinnäkin olla sähkön tuotantoon ja myyntiin kohdistuvat vuotuiset menot kuten sähkön tuotantolaitteiden ylläpidosta johtuvat menot. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelin puhdistamisesta ja säätämisestä johtuvat menot. Toiseksi vähennyskelpoista menoa voivat olla sähköntuotantolaitteista tehdyt vuotuiset menojäännöspoistot. Vuotuisen poiston määräksi voidaan katsoa enintään 25 prosenttia sähköntuotantolaitteiden poistamattomasta hankintamenosta. Muilta osin verovelvollinen voi itse päättää verovuoden poiston määrän. Vuotuisista menoista ja poistoista vähennyskelpoista on kuitenkin enintään myydystä sähköstä saatua vastiketta vastaava osuus.”

Lisäksi huomattavaa on, että sähkö- tai tuulivoimalan asentamiseen on mahdollista käyttää kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennyksen käyttöä ei estä, jos järjestelmän hankkija on saanut julkista pientalon lämmitystapamuutoksiin tarkoitettua energia-avustusta. Kuitenkin esimerkiksi sähköyhtiöltä saatu tuki estää kotitalousvähennyksen käytön.

Tutustu asunto-osakeyhtiön lakipalveluihin

Lakipalveluta niin rakennusurakan ostajalle kuin kaikille urakkaan osallistuville niin konsultoinnin kuin oikeudenkäynnissä avustamisenkin merkeissä.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad