Rakennusurakat voivat olla hyvinkin laajoja ja sisältää paljon ketjutettuja sopimuksia pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä. Lindblad tarjoaa palveluita kaikille urakkaan osallistuville niin konsultoinnin kuin oikeudenkäynnissä avustamisenkin merkeissä.

Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot – YSE98

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen tulkinta ei ole helppoa. Mikäli urakkasopimuksessa on sovittu noudatettavan YSE98-ehtoja, on tärkeää osata hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Aliurakoitsijan kannalta tärkeää on esimerkiksi tiedostaa urakka-ajan pidennykseen oikeuttavat seikat ja osata vaatia pidennystä tarpeen mukaan. Tilaajan kannalta olennaista on esimerkiksi ymmärtää vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen merkitys virheisiin vetoamisen kannalta. YSE98-ehtojen tunteminen tuo turvaa sopimushäiriötilanteisiin.

Urakkasopimukset

Urakkasopimuksella ei ole varsinaisia muotovaatimuksia. Urakasta voidaan sopia siis myös suullisesti. Suullisen sopimuksen toteen näyttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallinen ja selkeä urakkasopimus on molempien osapuolten etu riitatilanteessa. Toisaalta sopimus saattaa koostua monesta osasta, esimerkiksi sähköpostiviesteistä, joissa urakasta on keskusteltu.

Mitä tulee kuluttajille tehtäviin sopimuksiin, ne ovat suhteellisen laajasti säännelty kuluttajansuojalaissa, joka on pääsääntöisesti kuluttajan kannalta pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lain säännökseen, vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa olisi sovittu toisin. Kuluttajan kannattaa joka tapauksessa sopia asioista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Mikäli sopimukseen liitetään urakoitsijan vakiosopimusehdot, kuluttajan tulee ehdottomasti tutustua näihin etukäteen ennen sopimuksen tekemistä. Allekirjoituksellaan kuluttaja hyväksyy sopimusehdot osaksi sopimusta niiltä osin kuin ne eivät ole lainvastaisia.

Urakkariidat

Urakoista syntyvät riidat voivat koskea monenlaisia asioita. Tilaaja vaatii yleensä korvausta urakan virheiden tai urakoitsijan viivästyksen vuoksi. Urakoitsija voi vaatia tilaajalta maksamatta jäänyttä urakkahintaa.

Riitaa saattaa aiheutua myös muun muassa lisä- ja muutostöistä.

Opas: Asuntokaupan virhetilanteet

Asuntokaupoissa on kyse isoista asioista, mutta toisinaan kaupan kohde ei vastaakaan odotuksia. Miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia ja milloin ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä? Tämä opas antaa tietoa sekä myyjille että ostajille asuntokaupan virhetilanteisiin liittyen.

Ota yhteyttä ja autamme yritystäsi

Asiantuntijamme opastavat yritystäsi rakennusurakoihin liittyvissä sopimuksissa, riidoissa ja yleisten sopimusehtojen tulkinnassa.

Minna Romu

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad