Artikkeleita

Osakeyhtiön selvitystila

Osakeyhtiö voidaan purkaa noudattaen osakeyhtiölain (OYL) 20 luvun säännöksiä selvitysmenettelystä. Lisäksi yhtiö voi purkautua sulautumisen tai jakautumisen seurauksena. Konkurssiin asetettu yhtiö katsotaan myös purkautuneeksi, jos konkurssin päättyessä ei ole...

Konkurssivalvonta

Konkurssivalvonta tarkoittaa velkojan oikeutta valvoa saatavansa ja saada sille suoritus sekä käyttää muita lain mukaan velkojalle kuuluvia oikeuksia. Velkojen valvonta tapahtuu toimittamalla pesänhoitajalle valvontakirjelmä. Konkurssivalvontaa sääntelee...

Yrityksen velkajärjestely

Maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen velkajärjestely on yksinkertaisimmillaan pelkkä maksusuunnitelma. Mikäli se ei riitä, saatetaan tarvita yrityssaneerausta. Tärkeää on joka tapauksessa reagoida mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksiin ja niiden syihin, jotta...

Takaisinsaanti konkurssipesään

Ennen konkurssia velallisen tekemät ja velkojien oikeuksia loukkaavat oikeustoimet voidaan peräyttää takaisinsaannilla. Takaisinsaantia voi vaatia pesänhoitaja tai velkoja, joka on valvonut saatavansa konkurssissa taikka jonka saatava on jakoluettelossa....