Artikkeleita

Agenttisopimuksesta

Tämä artikkeli on julkaistu Modin-lehdessä   Kauppaedustajan eli agentin toimintaa säätelee Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä vuodelta 1992. Kauppaedustajalaki on dispositiivista oikeutta. Päämies ja agentti voivat tehdä agenttisopimuksen – tietyin...

Agenttisopimus

Agenttisopimus on varsin oiva ensikäden markkinointi- ja myyntikeino päämiehen tuotteiden saamiseksi Suomen tai ulkomaiden markkinoille ilman päämiehen merkittäviä investointeja. Päämies ja agentti voivat sopia agenttisopimuksessa muistakin ehdoista kuin niistä,...

Jälleenmyyntisopimus

Jälleenmyyntisopimuksella jälleenmyyjä sitoutuu edustamaan päämiehen tai valmistajan tuotteita. Jälleenmyyntisopimus vs. agenttisopimus Jälleenmyyntisopimus eroaa agenttisopimuksesta siinä, että jälleenmyyjä toimii omassa nimissään ja omaan lukuunsa....

Franchising-sopimus

Jokainen yritys ja konsepti on omansa lainen, joten franchising-sopimukset vaihtelevat eikä yksi ainoa sopimusmalli sovellu kaikkiin. Kaksi tärkeintä elementtiä franchising-sopimuksessa ovat franchisingyrittäjä saa käyttää franchise-antajan tavaramerkkiä ja muita...

Asunnon myynti – myyjän vs. välittäjän vastuu

Asunnon myynti välittäjän avulla ei lähtökohtaisesti rajoita myyjän vastuuta. Myyjä on edelleen vastuussa asunnosta ostajalle ja ostaja voi kohdistaa kauppaan liittyvät vaatimuksensa suoraan myyjään. Toisaalta välittäjä on ammattilainen ja myyjä yleensä maallikko....