Artikkeleita

Yritystoiminnan sukupolvenvaihdos

Tämä artikkeli on julkaistu  Suomen hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi -lehdessä. Yritystoiminnan sukupolvenvaihdos on suunnittelua vaativa prosessi, jossa liiketoimintaosaaminen siirretään yritystoiminnan jatkajille ja seuraavalle sukupolvelle. Yritystoiminnan...

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Tämä artikkeli on julkaistu OmaKiinteistö -lehdessä. Kotitalousvähennyksen voi saada ainoastaan yksityishenkilö tai kuolinpesä. Näin ollen asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että asunto-osakeyhtiö päättää vastuullaan...

Muutoksia kirjanpitolainsäädännössä

Kirjanpitolaki muuttui 1.1.2016 vuonna 2013 annetun tilinpäätösdirektiivin seurauksena. Tavoitteena oli ennen kaikkea pienyritysten hallinnollisen taakan keventäminen sekä tietoteknisen välineistön kehityksen huomioiminen kirjanpidossa. Direktiivin taustalla on...

Oikeustapauskommentti sukupolvenvaihdoshuojennuksesta

Oikeustapauskommentti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta KHO:2015:154 Taustaa Perintö- ja lahjaverolain 55–57 § määrittävät yrityksen tai maatilan sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia.  Huojennus myönnetään käytännössä niin, että maksettavaksi tuleva perintö-...

Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittamisesta puhutaan, kun rahoittaja sijoittaa pääomaa listaamattomaan yhtiöön, jolla uskoo olevan hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoitukset tehdäänkin usein pieniin, aloitteleviin tai uudelle toimialalle siirtyviin yhtiöihin, usein teknologian...