Riitojen ratkaisu ja välimiesmenettely

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oikeudellisissa riita-asioissa ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana. Riitojen ratkaisussa pyrimme rajaamaan asiakkaalle syntyviä kustannuksia sopimalla asia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli se on käsillä olevassa tilanteessa mahdollista. Hoidamme myös tarpeelliset jatkotoimenpiteet kuten ulosoton oikeudenkäynnin tai sopimisen jälkeen.

Ota yhteyttä ajoissa

Riita-asioissa on tärkeää ottaa yhteyttä asianajajaan hyvissä ajoin vahinkojen syntymisen minimoimiseksi. Riita-asioissa, kuten muissakin asioissa, kartoitamme, onko päämiehemme kuluja mahdollista saada katettua vakuutukseen kuuluvalla oikeusturvavakuutuksella.

Muistathan, että hoidamme velkomusasioita kaikkiin Euroopan unionin kuuluvien maiden alueella.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyssä riidan ratkaisee yleensä lopullisesti välimiesoikeus. Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen välimiesmenettelystä. Välimiesmenettely on osapuolten sopimuksesta tai tilanteesta riippuen välimiesmenettelylain, osakeyhtiölain tai esimerkiksi keskuskauppakamarin sääntöjen mukainen. Välimiesmenettelyn etuina ovat nopeus ja se, että kuluja säästyy, kun asia käsitellään vain kerran. Olemme hoitaneet useita erilaisia välimiesmenettelyitä. Kerromme mielellämme lisää mm. siitä, kuinka välimiesmenettely ennakoidaan sopimuksissa ja miten eri vaihtoehdot vaikuttavat muun muassa kustannuksiin.

Sovintomenettely

Sovintomenettelyä käytetään erityisesti yritysten välisissä riidoissa. Sovintomenettely perustuu osapuolten sopimukseen. Siinä osapuolten sopima taho asettaa ulkopuolisen henkilön sovittelijaksi. Tavoitteena on käydä asia nopeasti läpi sovittelijan johdolla ja löytää liiketoimintalähtöinen ratkaisu riitaan siten, että osapuolten sopimussuhde tai muu yhteistyö voi jatkua. Menettely on tuottanut hyviä tuloksia.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • välimiesmenettelyyn
  • sovintomenettelyyn
  • velkomuksiin ja perintään
  • sopimuksiin
  • kiinteistö- ja asuntoasioihin
  • vahingonkorvauksiin
  • työ- tai virkasuhteeseen
  • muihin riita-asioihin
  • liikennerikoksiin ja muihin rikosasioihin