fbpx

Yrityskauppoja valmisteltaessa yrityksen arvonmääritys on tärkeä askel. Osapuolten näkemykset arvosta ovat hyvinkin erilaisia, ja käytännössä oikea hinta muodostuu ostajan, rahoittajan ja myyjän näkemysten leikkauspisteeseen.

Miten yrityksen arvonmääritys tehdään?

Yrityksen arvoon vaikuttavat monet tekijät eikä yritykselle ole yksiselitteistä arvoa, vaan kauppahinta määräytyy kompromissina myyjän, ostajan ja rahoittajan pitämistä arvoista. Olennaisia kysymyksiä ovat, mitä ostaja olisi valmis maksamaan yrityksestä ja ennen kaikkea miksi; mitä arvoa yritys tuo ostajalle ja kuinka tämä arvo määräytyy.

Olennaista on myös, pystyykö ostaja maksamaan pyydetyn tai tarjotun hinnan, millä instrumenteilla se maksetaan ja kuinka kauan maksussa kestää. Kaupan syntyä voi helpottaa, jos myyjä voi edesauttaa ostajan rahoitusta. Optimaalisessa tilanteessa ostaja saa hyvässä kunnossa olevan, vakaan yrityksen, joka mahdollistaa hänen kykynsä maksaa kauppahinta tai otettu laina.

Yrityksen arvonmääritys

Lataa maksuton webinaaritallenne

Webinaarissa käydään läpi yrityksen arvonmäärityksen peruskysymyksiä niin myyjän, ostajan kuin rahoittajankin näkökulmista. Asiantuntijana Markku Lindblad.

Arvonmääritystä varten oleellisia tietoja ovat:

 1. yrityksen oikaistu tase
 2. ostajan tulevaisuutta kuvaava tulolaskelma: todelliset tulot + kulut, satunnaiset tulot ja kulut poistettu, jaksotukset todellisen kassavirran näkökulmasta
 3. arvonmääritysmenetelmä ja vertailumenetelmä
 4. kattava ja luotettava selvitys myyjästä ja ostajasta
 5. näkemys ostajasta ja tämän motiiveista ja kyvyistä ostaa yritys
 6. kokeneen ammattilaisen käyttäminen arvonmäärityksessä
 7. tieto rahoituksen saatavuudesta ja rahoituksen ehdoista.

Yrityksen arvon laskeminen luotettavasti

Yrityksen arvoa laskettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota arvon perusteluihin. Arvo voidaan määrittää monella tavalla ja eri tilanteissa arvo voi muodostua hyvin erilaiseksi. On tärkeää, että arvo määritellään perustellulla ja luotettavalla menetelmällä.

Erityisen haasteellista voi olla goodwill-arvon eli liikearvon määrittely, joka on taseeseen merkittävää aineetonta arvoa. Tämä arvo muodostuu yrityksen brändistä, työntekijöistä ja aineettomista oikeuksista, kuten patenteista, ja muista aineellisen omaisuuden, kuten kaluston ja kiinteistöjen ulkopuolisista osista.

Yrityksen arvonmääritys kiinteään hintaan

Yrityksen arvonmääritys kiinteään hintaan. Tutustu tarkemmin ja kysy lisää.

Yrityksen tuottoarvo

Jos ostajana on yrittäjä, tuottoarvo on tärkein arvonmääritystapa. Se sisältää kysymyksiä yrityksen tuotoista tietyllä aikavälillä sekä tuoton varmuudesta. Erityyppisillä ostajilla ja sijoittajilla on erilaiset tuotto-odotukset. Tämä vaikuttaa laskelmissa käytettyihin lukuihin.

Yrityksen substanssiarvo

Substanssiarvo muodostuu, kun yrityksen varoista vähennetään sen kaikki velat. Tämän vuoksi se voidaan helpoimmillaan laskea taseen avulla ja on täten tuottoarvoa helpompi. Sitä voi pitää eräänlaisena yrityksen vähimmäisarvona, kun yrityksen varallisuuserät on arvostettu käypiin arvoihinsa. Substanssiarvokin on erilainen arvioitaessa yrityksen omaisuuserien arvoa silloin, kun yrityksen toiminta jatkuu tai yrityksen toiminnan päättyessä realisaatioon, selvitystilaan tai konkurssiin

Yrityksen arvonmääritys

Lataa maksuton webinaaritallenne

Webinaarissa käydään läpi yrityksen arvonmäärityksen peruskysymyksiä niin myyjän, ostajan kuin rahoittajankin näkökulmista. Asiantuntijana Markku Lindblad.

Autamme mielellämme arvonmäärityksessä ja muissa yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad