Yrityksille sopimusoikeus on hyvin keskeisessä asemassa liiketoimien järjestämisessä. Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset yritysten tarpeisiin.

Kirjallinen sopimus tuo turvaa

Kunnolla laaditut sopimukset takaavat parhaiten tavoitteiden saavuttamisen yritysten sisäisissä ja ulkoisissa järjestelyissä sekä kaupankäynnissä, ja erityisen tärkeitä ne ovat maiden rajoja ylittävässä toiminnassa. Tällöin pohdittavaksi tulevat esimerkiksi oikeuspaikkalausekkeet ja lainvalinta.

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta niitä laadittaessa kirjallisen muodon noudattaminen on aina suositeltavaa. Kirjallinen muoto tuo oikeussuhteeseen varmuutta, josta hyötyvät kaikki sopijapuolet.

Käytännön elämässä suullisten sopimusten sisältöä on vaikea todistaa esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Mikäli todistaminen onnistuu, se on usein hyvin kallista ja epävarmaa. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö vaatii, että pätevä sopimus täytyy laatia kirjallisesti, jotta siihen voidaan vedota. Kirjalliseen muotoon laaditulla sopimuksella on siten huomattavat edut.

Yritysten sopimukset on syytä laatia huolella

Yrityksen sopimusten tarkastus ja muokkaaminen on erityisen edullista tilanteissa, joissa samalla sopimuspaketilla tehdään sopimuksia päivittäin. Tällaisia sopimuksia ovat mm. työsopimus, alihankintasopimus ja jälleenmyyntisopimus. Kun sopimuksen kohteet ovat arvokkaita, on sopimuksen sisältöön myös kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi toimitusjohtajasopimus ja yrityskauppoihin liittyvät sopimukset vaativat ehdottomasti lakiosaamista.

Salassapitosopimus on hyvä tehdä aina, kun yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä luottamuksellisia tietoja eli liikesalaisuuksia annetaan käsiteltäväksi niin yrityksen omille työntekijöille kuin yrityksen ulkopuolisillekin tahoille. Salassapitosopimuksen lisäksi työntekijöitä on ohjeistettava siinä, mitkä asiat ovat yrityksen kannalta liikesalaisuuksia ja miten niiden osalta tulee menetellä.

Osakassopimuksella voidaan täydentää osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja näin ennaltaehkäistä mahdolliset konfliktitilanteet. Osakassopimus myös mahdollistaa sellaisten erimielisyyksien ratkaisun, jotka eivät ole ratkaistavissa vain osakeyhtiölain avulla.

Avustamme sopimusoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • agenttisopimuksiin tai jälleenmyyntisopimuksiin
 • IT-sopimuksiin
 • kaupallisiin sopimuksiin sekä kehitys- ja yhteistyösopimuksiin
 • lisenssisopimuksiin
 • luvake- l. franchising-sopimuksiin
 • osakas- ja toimitusjohtajasopimuksiin
 • rahoitussopimuksiin
 • salassapitosopimuksiin
 • teknologiansiirtosopimuksiin
 • teknologiasopimuksiin
 • toimitus- ja alihankintasopimuksiin
 • työsuhteisiin liittyviin sopimuksiin
 • yrityksen sopimuksiin
 • yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin
 • yritysten sisäisiin ja välisiin sopimuksiin.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Autamme mielellämme missä tahansa sopimuksiin liittyvissä asioissa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2021 Asianajotoimisto Lindblad