fbpx

6.2.2019

Perinnönjako sovussa on aina paras vaihtoehto

Ennakoinnilla ja nopealla toiminnalla päästään helpoimmalla perinnönjaossa

Tärkein vinkki, jonka haluamme antaa perintöasioihin liittyen, on testamentin tekeminen jo hyvissä ajoin.

Ennakoivasti toimiminen on aina paras vaihtoehto ja testamentti on tärkein asia sen varmistamisessa, että perintö jakautuu niin kuin halutaan. Jokaisen kannattaa miettiä, onko testamentti tarpeellinen. Haluatko antaa jollekin henkilölle tietyn osan omaisuudestasi? Onko avio- tai avopuolisosi asema turvattu? Jos taas perillisiä ei ole ollenkaan, testamentin teko on erityisen tärkeää, sillä muuten omaisuus menee valtiolle. Myös nuorten ihmisten kannattaa hoitaa testamentti kuntoon.

Jos ollaan jo siinä tilanteessa, että joku on kuollut, Tuomisto suosittelee hoitamaan perinnönjaon mahdollisimman nopeasti.

”Viisainta perinnönjako on tehdä heti, kun perunkirjoitus on hoidettu. Ajan kuluessa perinnön jakamisesta tulee koko ajan vaikeampaa. Mitä enemmän kuolinpesällä on kiinteää omaisuutta, sitä tärkeämpää on tehdä perinnönjako nopeasti. Kiinteästä omaisuudesta, kuten metsäpalstasta, voi tulla kuluja ja tuloja, joita on jälkikäteen vaikeaa selvittää. On myös haastavaa määritellä myöhemmin, mitkä kulut ovat olleet asiallisia. Vuosikausien tapahtumien läpikäyminen on joka tapauksessa suuri urakka ja tulee asiakkaalle paljon kalliimmaksi kuin ilman viivytystä hoidettu perinnönjako. Jos pesä päätetään jättää jakamatta, kannattaa ainakin tehdä suunnitelma siitä, miten jakamatonta omaisuutta hoidetaan.”

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Opas tärkeimmistä asioista, jotka jokaisen on hyvä tietää testamenttia tehdessään tai sen tekemisen tarpeellisuutta miettiessään.

Perinnönjako ei ole kaikille tuttu kuvio

Vaikka perintöoikeudelliset asiat koskettavat käytännössä kaikkia, aiheeseen liittyy paljon tietämättömyyttä. Lesken asema on Tuomiston mukaan yksi yleisimmistä asioista, jotka aiheuttavat ihmetystä.

”Monelle tulee yllätyksenä lesken asema. Kuvitellaan, että leski perii, mutta sitä ei välttämättä tapahdukaan. Perintökaaren mukaan rintaperilliset ovat ensisijaisia perijöitä. Vasta silloin, jos vainajalla ei ole lapsia, aviopuoliso on perijä.”Harva tietää myöskään sitä, että alaikäisille perijöille on aina haettava edunvalvoja, jos vanhempi on omien alaikäisten lastensa kanssa osakkaana samassa kuolinpesässä. Edunvalvoja ei voi olla vanhempi, joka on itsekin osakkaana pesässä, sillä yhtä aikaa ei voi valvoa sekä omaa että lasten etua.”

Joskus taas sekaannusta aiheuttavat perintöoikeuteen liittyvät termit.

”Aina ei tiedetä, että perunkirjoitus on eri asia kuin perinnönjako. Perunkirjoituksessa ei jaeta omaisuutta, vaan se tehdään lähinnä verotusta varten.”

”Omaisuuden arvo aiheuttaa myös päänvaivaa monella tavalla. Perittävällä omaisuudella on usein suuri tunnearvo, vaikka rahallinen arvo olisikin paljon vähemmän. Perinnönjakotilanteessa arvo on kuitenkin pystyttävä määrittelemään selkeästi.”

”Jos kiinteistö on huonokuntoinen, on hankalaa määritellä sen arvoa. Voi tulla yllätyksenä, että omaisuus ei olekaan sen arvoista kuin on kuviteltu. Esimerkiksi maaseudulla sijaitsevan talon arvo voi olla lähellä nollaa, jos sitä ei ole pidetty kunnossa. Kun on kyse omasta kodista, siihen liittyy kuitenkin myös tunnearvoa. Toisaalta hinnat voivat vaihdella nopeasti ja paljonkin kysynnän mukaan.”

Lähtökohta on kuitenkin se, että kaikki perijät saavat saman verran, jos ei toisin ole määrätty testamentissa. Arvon määrittely tapahtuu osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Useimmiten näissä löydetään sopu.

Testamentin laadinta kiinteään hintaan

Tilaa testamentti ammattilaisen laatimana ja tutustu muihin perhe- ja perintöoikeuden kiinteähintaisiin palveluihimme.

Asiantuntijan hoitamana perintöoikeudelliset asiat onnistuvat sujuvimmin

Varmin ratkaisu testamenttien laatimisessa ja perinnönjaossa on antaa ne asianajotoimiston hoidettavaksi. Asianajotoimisto Lindblad palvelee kaikissa perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvissä asioissa.

Voimme tehdä perunkirjoituksen ja laadimme sen jälkeen perinnönjakosopimuksen niin kuin kuolinpesän osakkaat ovat sopineet. Meiltä voi kysyä myös pesänselvittäjää ja -jakajaa riitaisiin kuolinpesiin.

Testamentin tai perinnönjaon voi toki tehdä myös itse, mutta siinä vaaditaan tietoa ja monen asian huomioon ottamista.

Pitää ymmärtää, mihin kaikkeen asiat vaikuttavat. Perinnönjaossa kannattaa esimerkiksi huomioida lahjaveroseuraamukset, jos yksi perijä saakin enemmän kuin muut. Testamentin teossa taas täytyy tietää, mitä eroa on hallintaoikeustestamentilla ja omistusoikeustestamentilla. Kuoleman jälkeen testamenttia ei voi enää muuttaa.

Asianajotoimsto Lindblad & co.:n tiimi on saanut asiakkailta kiitosta hyvästä palvelusta perintöasioissa.

”Palautetta on tullut myös asioiden ripeästä hoitamisesta. Ihmiset ovat helpottuneita, kun asian saa hoidettua kuntoon. Palvelumme lähtee ennen kaikkea ihmisen kunnioittamisesta. On tärkeää lukea tilannetta oikein ja pyrkiä tarjoamaan paras ratkaisu asiakkaan ongelmaan.”, kertoo perhe- ja perintöoikeuden tiiminvetäjä.

Ota yhteyttä

Perheoikeuden tiimimme on aina valmis auttamaan kysymyksissä. Voimme auttaa myös laatimaan asiakirjoja.

Markku Lindblad

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad