Artikkeleita

Rakkaat naapurit

Tämä artikkeli julkaistaan Omakoti-Lehdessä Omakotitaloalueella moni asia naapurissa saattaa ärsyttää. Lainsäädännöllä naapurisuhteisiin puututaan naapuruussuhdelaissa, joka on säädetty vuonna 1920 ja muokattu sittemmin moneen kertaan. Laissa kielletään mm....

Urakkasopimukset

Tämä artikkeli on julkaistu OmaKoti-lehdessä. Omassa kodissa asuvalle tulee tasaisin väliajoin tarvetta ammattimaiselle rakennusmiehelle. Kyseessä voi olla esim. katto- tai kylpyhuone- tai muu vastaava laaja remontti. Remontin tilaajan tulee kiinnittää huomiota moniin...

Asunto-osakeyhtiö ja kotitalousvähennys

Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä teettämistään remonteista. Yksittäinen osakkeenomistaja voi vähennyksen tietyin edellytyksin saada. Kotitalousvähennystä arvioidaan pääsääntöisesti sen perusteella, kenen vastuulla tietyn kunnossapito- tai muutostyön...

Kuka maksaa uudistuksen joka koskee vain tiettyjä osakehuoneistoja?

Tämä artikkeli on julkaistu Omakoti ja kiinteistö lehdessä 7.9.2013. Päivitetty 13.11.2020 Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön kunnossapito- ja muutostyöt rahoitetaan vastikemaksuilla. Kaikki osakkeenomistajat osallistuvat siis rahoitukseen. Tämä perinteinen...

Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Tietyissä tilanteissa yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan. Kyseessä on merkittävä osakkeenomistajan oikeuksiin puuttuva päätös, eikä hallintaanottoon voi ryhtyä...