Artikkeleita

Hankintalaki uudistuu

Tämä artikkeli on julkaistu Etelä-Karjalan Yrittäjien lehdessä. Hankintalainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Uusi hankintalainsäädäntö on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn keväällä 2016. Kokonaisuudistuksen keskeisimpinä tavoitteina on asiasta laaditun...

Hankintamenettely tasapuolistuu

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan hallituksen esitystä eduskunnalle uudesta hankintalaista, joka korvaisi muun muassa vuoden 2007 hankintalain. Tässä artikkelissa käydään läpi millaisia muutoksia on edessä. Tavoitteena on, että...

Hankintasopimus

Hankintasopimus on kilpailutuksen jälkeinen sopimus rakennusurakan toteuttamisesta, tavaran hankinnasta tai palvelun suorittamisesta. Sopimus tehdään yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä (Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348),...

Kartelli tulee kalliiksi

Kartelli voi tulla kalliiksi, sillä syylliseksi tuomittu yritys joutuu maksamaan kilpailunrajoituksesta määrättävän seuraamusmaksun, joka on enintään 10 % yrityksen liikevaihdosta on velvollinen korvaamaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneen vahingon, jonka määrä voi...